پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

سه شنبه, 02 شهریور 1400 ساعت 09:28

society

سامانه یکپارچه تشکل های اقتصادی سامانه ای است جهت تجمیع اطلاعات مربوط به تشکلهای اقتصادی شامل اتحادیه ها، انجمن ها، سندیکاها و سایر تشکلهای اقتصادی کشور.

اطلاعاتی نظیر مشخصات کلی تشکل، مشخصات دبیرخانه و کارکنان تشکل، اطلاعات شبکه تشکلی، اعضای هیئت مدیره تشکل و سایر اطلاعات مربوطه در این سامانه قابل مشاهده است. همچنین لیست کلیه اعضای تشکل، مجامع و جلسات هیئت مدیره برگزار شده نیز برای هر تشکل در دسترس می باشد.

این سامانه توسط معاونت تشکلهای اتاق ایران مدیریت می شود.

 

برای ورود به سامانه روی دکمه زیر کلیک کنید.

Blue button 

بازدید 21124 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 02 شهریور 1400 ساعت 09:28