پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

یکشنبه, 26 ارديبهشت 1400 ساعت 12:56

sabteDrakhast

 

این بخش، امکان مدیریت امور کارت های عضویت و بازرگانی در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند را فراهم می سازد. با استفاده از این بخش می توانید نسبت به ثبت درخواست صدور، تمدید، تغییر، المثنی، تغییر نوع کارت و انتقال کارت عضویت یا بازرگانی خود اقدام نمایید.

 

*** درحال حاضر، ثبت درخواست صدور و تمدیدکارت عضویت از طریقسامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند انجام می شود.

 

 *** بر اساس بخشنامه 99/100/13483 سازمان توسعه تجارت ایران ، درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت به آدرس ntsw.ir  آغاز می گردد و سپس در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند به انجام می رسد. 

در صورت نیاز به پشتیبانی می توانید با شماره 75492000-021 تماس حاصل نمایید.

 

بازدید 87151 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 26 ارديبهشت 1400 ساعت 12:56