پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

بدون مجموعه

بدون مجموعه (28)

پروژه نیازسنجی آماری ملی

بروزرسانی فهرست اقلام آماری و شاخص های موضوع ماده 6

قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار

 

 

شرکت کنندگان محترم

با توجه به اهمیت نقش آمار و اطلاعات در تصمیم ­سازی، تصمیم­ گیری و برنامه­ ریزی کسب وکار برای فعالان اقتصادی و سرمایه­ گذاران در کشور، بر اساس ماده 6 قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی، مركز آمار ايران موظف است برنامه ملي آماري كشور موضوع ماده54 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (بند ب ماده10 قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور) را طوري تهيه كند كه براساس آن اطلاعات آماري مورد نياز براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌ گذاران در ايران در پايگاه اطلاعات آماري كشور به شكل مستمر و روزآمد ارائه گردد.

اقلام و اطلاعات آماري مورد نياز سرمايه‌ گذاران و فعالان اقتصادي كه بايد به شكل مستمر در اين پايگاه منتشر شود، توسط شوراي گفت­ و­گوی دولت و بخش خصوصی تعيين مي‌شود. در همین راستا، اولین فهرست نیازهای آماری فعالان اقتصادی در اتاق ایران تهیه و در اسفندماه سال 1394به تصویب شورای گفتگو رسید و به مرکز آمار ایران ابلاغ شد. همچنین مقرر گردید این فهرست، براساس انجام فرایند نیازسنجی از فعالان اقتصادی در فواصل زمانی معین بروزرسانی شده و برای انجام مراحل تولید و انتشار در اختیار مرکز آمار ایران قرار گیرد.

از این رو مرکزآمار اتاق ایران با اجرای پروژه نیازسنجی آماری ملی بروز رسانی فهرست اقلام آماری و شاخص های موضوع ماده 6 در جهت دریافت نیازهای فعالان اقتصادی به اقلام  و شاخص­ های آماری است به صورت صحیح و درقالب استاندارد به تولید کنندگان داده­ های آماری در دستگاه­ های اجرایی مختلف منعکس نماید.

لذا از شما دعوت می شود در تولید اقلام آماری مورد نیاز خود این پروژه را یاری دهید.

در صورت تمایل ضمن مطالعه راهنما و اطلاع از نحوه پاسخگویی، اقدام به دانلود فرم های الف و ب و راهنما نموده و پاسخ های خود را به آدرس ذیل ارسال فرمایید.

 

 : Emailstat.iccima@gmail.com

 

با توجه به اینکه انتشار نتایج طرح پایش ملی محیط کسب و کار در پایان هر فصل توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران منتشر می شود، ریزداده های این طرح در راستای داده های باز جهت بهره برداری محققین قرار گرفته است.

خلاصه نتایج طرح

نکته قابل توجه اینکه ریزداده ها بدون احتساب وزن های حاصل از نمونه گیری بارگذاری شده است.

ریزداده تابستان 1400

ریزداده بهار 1400

ریزداده زمستان 99

ریزداده پاییز 99

ریزداده تابستان 99

ریزداده بهار 99

ریزداده زمستان 98

ریزداده پاییز 98

ریزداده تابستان 98

ریزداده بهار 98

ریزداده زمستان 97

ریزداده پاییز 97

ریزداده تابستان 97

97ریزداده بهار

ریزداده زمستان 96

ریزداده پاییز 96

ریزداده تابستان 96

ریزداده بهار 96

ریزداده زمستان 95

 

درج مطلب توسط:

WTO

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با درک ضرورت آشنایی فعالین اقتصادی کشور با قواعد و مقررات بین المللی حاکم بر مناسبات کسب و کار در شرایط جهانی شدن اولین دوره آموزشی الکترونیکی را برگزار می نماید.

صفحه1 از2