در مواردي که اقلام صادراتي زياد باشد تنظيم فرم گواهی مبدا به چه صورت است؟

در چنين مواردي در ستون مشخصات کالا، صادرکننده مي بايست عبارت AS IN THE PAKING LIST NO .... ATTACHED را درج و در گواهی مبدا نیز شماره PAKING LIST را ذکر نموده و PAKING LIST را به همراه گواهی مبدا جهت تاييد امضا ارائه نمايد.