از چه طریق می توان نسبت به صدور و دریافت گواهی مبدا اقدام کرد؟

صدور و دریافت گواهی مبدا به دو روش امکان پذیر است:

الف ) دارندگان کارت های بازرگانی هوشمند می توانند با استفاده از دریافت کلمه عبور از سامانه  cscs.ir و ورود به بخش "ورود دارندگان کارت عضویت و بازرگانی" با وارد کردن شناسه ملی/ شماره ملی و کلمه عبور وارد کارتابل خود شده و اقدام به صدور گواهی مبدا نماید.

ب) سایر متقاضیان اعم از دارندگان کارت های مجوز موردی (موقت)، پیله وری و یا متقاضیان دریافت گواهی مبدا با شماره ردیف بودجه دولتی می توانند با در دست داشتن مدارک لازم به اتاق بازرگانی مورد نظر مراجعه نمایند.