پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

مرکز آمار

مرکز آمار

شامخ کل اقتصاد- دوره شانزدهم

- عدد شامخ کل اقتصاد (48/83) هرچند همچنان وضعیت رکود در کل اقتصاد را نشان می‌دهد اما شدت رکود آن نسبت به آذرماه (47.77) کمتر شده‌ و رو به بهبود است. 

- شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (43.99) نسبت به آذر (44.11) نیز کاهش جزئی داشته یافته و همچنان تقاضای مشتریان در کل اقتصاد به سطح مطلوب نرسیده است.

- شاخص موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری شده (49.47) طی 16 ماه از ابتدای شروع طرح بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده که بیشتر متأثر از میزان موجودی در بخش خدمات و کشاورزی ‌است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت‌ اقتصادی در ماه آینده(60.95) نسبت به  ماه گذشته(56.38) با شیب بیشتری افزایش داشته‌است و بیشترین میزان خوش بینی به بهبود وضعیت در ماه بعد(بهمن) از ابتدای شروع طرح بوده است

شامخ صنعت-دوره بیست و هشتم

- شاخص مدیران خرید صنعت 49.79 است. اگرچه همچنان فعالان اقتصادی در بخش صنعت برای سومین ماه پیاپی رقم کمتر از 50 را گزارش کرده‌اند ولیکن این شاخص روند صعودی داشته و انتظارات اکثر صنایع  برای بهبود فعالیت در بهمن ماه  وخروج از رکود، مثبت ارزیابی شده است.

- شاخص مقدار تولید محصولات (48.65) نسبت به ماه قبل (50.75) تاحدودی کاسته شده که به نظر می‌رسد همراه با کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی، تولید برخی صنایع اثرگذار نیز کمتر شده‌است.

-        شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (53.94) نسبت به دی ماه (51.0)  افزایش بیشتری داشته‌است و انتظار می‌رود فعالیت اقتصادی صنایع در ماه‌های پایانی سال افزایش یابد. 

- شاخص قیمت محصولات تولیدشده  (50.86) هرچند قیمت محصولات در این ماه هم افزایشی بوده ولی به کمترین مقدار خود خود طی 9 ماه گذشته رسیده است. به نظر می‌رسد کاهش تقاضای مشتریان و کاهش قیمت ارز  در بازار در این موضوع نقش داشته است.

 

شامخ کل اقتصاد- دوره پانزدهم

 

عدد شامخ کل اقتصاد (۴۷/۷۷) همچنان وضعیت رکود در فعالیت‌ها را نشان می‌دهد اما شدت رکود آن نسبت به آبان (۴۵/۷) کمتر شده‌است. 

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌ شده ۴۶/۱۳ نسبت به آبان (۳۹/۸۴) افزایش داشته به طوری که طی ۱۴ ماه اخیر (از مهر سال گذشته) بیشترین نرخ این شاخص را  ثبت نموده است.

شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی ۵۱/۳ نسبت به آبان ماه (۴۶/۱۱) روند افزایشی داشته‌ و طی ۱۰ ماهه گذشته بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده‌است.

شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده در آذر ماه (۵۶/۷۳) نرخ افزایش ملایمتری را نسبت به روند ۸ماهه خود از ابتدای سال داشته است.

 

شامخ صنعت-دوره بیست و هفتم

شاخص مدیران خرید صنعت ۴۹/۳۰ است. بعد از رکود آبان ماه(۴۷/۶۳)، سیگنال قویتری را نسبت به بهبود فعالیت صنایع در آذر نشان می‌دهد.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان ۴۳/۵۱ است و با ادامه روند کاهشی یکی از کمترین مقادیر را از ابتدای سال ۹۹ داشته است.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده (۵۶/۶۲) که از ابتدای سال با شدت زیاد در افزایش قیمت‌ها همراه بود در آذر ماه با شیب ملایم تری افزایش داشته‌است.

شاخص میزان موجودی مواد اولیه (۴۸/۹۲) علیرغم آنکه همچنان کاهشی است اما کاهش بسیار ملایم تری نسبت به آبان (۴۲/۴۹) دارد.

 

شنبه, 23 اسفند 1399 ساعت 08:44

سالنامه آماری ۱۳۹۸

سالنامه آماری1398 به دو زبان فارسی و انگلیسی توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شد. این سالنامه اطلاعات جامع آماری بخش خصوصی کشور در سال 1398 شامل آخرین اطلاعات آماری موجود در زمینه فعالیت‌ها و خدمات ارائه شده توسط اتاق ایران و همچنین نتایج حاصل از اجرای طرح‌های آمارگیری و آمارهای ثبتی مرتبط با عملکرد بخش خصوصی توسط دستگاه‌های اجرایی کشور است .

سالنامه آماری 1398اتاق ایران از چهار بخش عملکرد اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی در تسهیل امور فعالان اقتصادی به شرح اقدامات و فعالیت‌های واحدهای مختلف آن اختصاص دارد. در این بخش همچنین اطلاعات اعضای اتاق به تفکیک رشته فعالیت‌های اصلی و فرعی آن‌ها ارائه شده است.

در بخش دوم، آمارهای مربوط به فعالیت‌های بخش خصوصی از سازمان‌ها، دستگاه‌ها و مراکز آماری موجود گردآوری شده‌است. آمار مربوط به تعداد کارگاه‌ها، تعداد شاغلان، تعداد معادن، تعداد بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، تعداد بهره‌برداران حوزه کشاورزی و همچنین ارزش سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش خصوصی کشور جزو آمار ارائه شده در این بخش است.

در بخش سوم سالنامه، نتایج طرح‌های آمارگیری اتاق ایران از جمله پایش محیط کسب‌وکار، شاخص مدیران خرید در بخش صنعت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی اصلی مرتبط با محیط کسب‌وکار برای کل سال محاسبه و منتشر شده است.

در بخش چهارم، جایگاه ایران در اقتصاد جهان بررسی شده است. این بخش که اطلاعات آن از منابع مختلف بین‌المللی از جمله مجمع جهانی اقتصاد و بانک جهانی استخراج شده، به مؤلفه‌های مربوط به انجام کسب‌وکار و مقایسه رقابت‌پذیری ایران با سایر کشورها اختصاص دارد. آمار مربوط به وضعیت صادرات و واردات، حمل‌ونقل، گردشگری، تولید نفت، فولاد، سیمان و انرژی خورشیدی نیز در این بخش آمده است

 

یکشنبه, 16 آذر 1399 ساعت 11:38

طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- آبان ۱۳۹۹

چکیده:

شامخ کل اقتصاد- دوره چهاردهم

-         عدد شامخ کل اقتصاد (۴۵/۷) همچنان وضعیت رکود در فعالیت‌ها را نشان می‌دهد اما نسبت به مهرماه (۴۴/۴۷) اندکی بهبود را ثبت نموده است.

-         شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار (۴۶/۶۸) درآّبان نسبت به مهرماه (۴۳/۵۱) با نرخ کاهش کمتری روبرو بوده‌است. اگرچه این شاخص در بخش صنعت و ساختمان با کاهش روبرو بوده‌است اما ملایم­تر شدن نرخ کاهش بخش خدمات و کشاورزی در مجموع باعث افزایش اندک آن شده‌است.

-         شاخص قیمت خرید مواداولیه یا لوازم خریداری شده (۸۳/۰۹) که طی ماه‌های گذشته رکورد افزایش قیمت را شکسته بود در آّبان ماه برای اولین بار طی 7 ماه گذشته، کاهشی داشته‌است که دلیل عمده آن روند کاهش در نرخ ارز بوده‌‌است.

شامخ صنعت دوره بیست وسوم

- شاخص مدیران خرید صنعت در آبانماه (۴۷/۶۳)، طی 7 ماه گذشته یکی از کمترین مقادیر خود را به ثبت رسانده‌است. به نظر می‌رسد تأثیر محدودیت‌های ناشی از کووید19 و همچنین انتظار کاهش قیمت‌ها باعث کاهش در تقاضا و همچنین کمبود شدید در مواد اولیه و نقدینگی تولیدکنندگان، باعث رکود در این بخش شده‌است

- شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۴/۰۲) در آبان نسبت به مهر (۵۵/۴۲)، با افت قابل توجهی روبرو بوده‌است

- شاخص قیمت خرید مواداولیه (۷۹/۹۰)  در آّبان نسبت به مهرماه (۹۴/۸۲) روند کاهشی را در  افزایشی قیمت‌ها طی 7 ماه گذشته نشان می‌دهد که به دنبال تأثیر کاهش نرخ ارز اتفاق افتاده‌است. در آبان ماه، قیمت کالاها و محصولات تولیدشده نیز (۶۲/۱۲) روند کاهشی نسبت به ماه قبل(۷۲/۸۱) را تجربه نموده است.

یکشنبه, 18 آبان 1399 ساعت 09:41

طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- مهر۱۳۹۹

شامخ کل اقتصاد- دوره سیزدهم 

عدد شامخ کل اقتصاد (۴۴/۴۷) وضعیت رکود در فعالیت اکثر بنگاه‌های اقتصادی به خصوص در بخش خدمات و کشاورزی را نشان می‌دهد و نسبت به شهریور ماه (۴۶/۸۶ )کاهش در فعالیت بنگاه‌ها با شدت بیشتری ادامه دارد. 

شاخص قیمت خرید مواداولیه یا لوازم خریداری شده (۹۳/۱۷)بار دیگر رکورد شکسته و در مهر بیشترین مقدار خود را طی ۱۳ماهه گذشته از ابتدای شروع طرح تاکنون داشته است.

شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی(۴۴/۵۱) نسبت به ماه قبل(۴۸/۴۶) نرخ کاهش بیشتری را داشته است که عمدتاً به دلیل کاهش استخدام در بخش خدمات ‌‌است.

شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (۴۱/۸۵) همچنان نسبت به ماه قبل کاهشی است که ناشی از افزایش قیمت‌ها و در پی آن کاهش سفارشات است.

شامخ صنعت – دوره بیست و پنجم 

شاخص مدیران خرید صنعت در مهر ماه، ۲۲/۵۲ است  و روند افزایشی البته با نرخ کمتری نسبت به ماه قبل دارد. به غیر از موجودی مواد اولیه خریداری شده سایر زیرشاخص های اصلی تعیین کننده شاخص کل، وضعیت را بهتر از ماه قبل نشان می‌دهند.

شاخص موجودی مواداولیه خریداری شده (۴۶/۳۷) با ادامه و افزایش در شیب روند کاهشی خود طی ۶ ماه گذشته به کمترین مقدار رسیده‌است.

قیمت مواد اولیه خریداری شده (۸۲/۹۴) طی ۲۵ ماه گذشته از شروع طرح به بیشترین مقدار خود رسیده‌است و به تبع آن قیمت فروش محصولات تولید شده (۷۴/۸۱) در مهرماه نسبت به شهریور افزایش داشته است. همچنین کمبود مواد اولیه از یک سو و نوسانات شدید قیمتی از سوی دیگر باعث شده تا تولیدکنندگان مواد اولیه مورد نیاز را در قیمت‌های بسیار بالا تأمین کنند.

 

  بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏ وکار ایران در تابستان ۱۳۹۹، رقم شاخص ملی، ۶/۰۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۳۹۹ با میانگین ۶/۰۱) بدتر است.

در تابستان ۱۳۹۹، فعالان اقتصادی مشارکت‌ کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه 

1- غيرقابل پيش‏ بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات

2- بی‏ ثباتی سیاست‏ ها، قوانین و مقررات و رویه‏ های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار

3- دشواری تأمین مالی از بانک ها

 را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند. 

بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان ۱۳۹۹، استان‌های کردستان، کرمان و سیستان‌وبلوچستان به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب ‏وکار و استان‌هاي سمنان، آذربایجان غربی و مرکزی به‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب ‏وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

براساس یافته های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی(واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت کننده در طرح در فصل تابستان معادل ۳۷/۳۱ درصد بوده که نسبت به همین میزان در زمستان گذشته(۳۵/۵۷ درصد)، با کاهش تقریبی۵ واحدی مواجه شده است. 

فعالان اقتصادی به طور متوسط، میزان تاثیر کرونا بر کسب‌وکار را ۶/۶۲ ارزیابی نمودند. لازم به ذکر است که شاخص کل کشور ، شاخص استانی و سایر شاخص ها نیز در این فصل با درنظرگرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده اند.

 

شامخ کل اقتصاد- دوره دوازدهم

·        عدد شامخ کل اقتصاد (46.86) همچنان بر وضعیت رکودی در فعالیت اکثر بنگاه‌های اقتصادی حکایت دارد هرچند روند کاهش در فعالیت بنگاه‌ها فقط اندکی ملایمتر از مرداد ماه (46.43) است.

·        شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار  (48.98) بیشترین مقدار را در بین 5 زیرشاخص اصلی دارد که تفاوت محسوسی با مرداد ماه (47.58) نداشته است.

·        شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (35.64) کمترین مقدار در میان زیرشاخص‌ها و نشان دهنده کمبود مواد اولیه برای بنگاه‌های اقتصادی است که نسبت به مرداد ماه (40.24)، همچنان کاهش داشته است.

·        شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (46.93) پس از 4 ماه روند کاهشی، با اندکی افزایش روبرو بوده است.

شامخ صنعت دوره بیست و چهارم

·        عدد شامخ کل بخش صنعت (54.53) تا حدودی افزایش فعالیت‌های صنعتی در شهریور ماه را نشان می‌دهد که بخشی از این روند افزایشی به دلیل افزایش تولید و تقاضا نسبت به ماه قبل است که باعث شده شاخص نسبت به مرداد ماه (48.06)  افزایش یابد.

·        شاخص میزان سفارشات مشتریان (57.48) در بین 5 زیر شاخص اصلی نسبت به مرداد ماه بیشترین (44.23) افزایش را داشته است.

·        شاخص موجودی مواد اولیه (41.01) همچنان نشان دهنده کاهش در سطح موجودی مواد اولیه است که نسبت به مرداد ماه (43.09) همچنان روند کاهشی دارد. در مقابل قیمت خرید مواد اولیه در شهریور ماه (93.08) نسبت به مرداد ماه (88.63) افزایش داشته است.

 

·         شاخص مقدار تولید محصولات (56.17) نسبت به مرداد ماه (46.23) افزایش یافته ‌است.  این افزایش به دنبال افزایش سفارش مشتریان و میزان فروش کالاها در شهریور ماه حاصل شده است.

 

  طبـق نتایـج طـرح ارزیابـی عملکـرد دسـتگاههای اجرایـی کشور مرتبـط بـا محیـط کسـب وکار در سـال ۱۳۹۸، شـاخص ملـی عـدد ۴/۴۷ (امتیـاز یک بـه معنـی رضایـت کامـل و امتیـاز ۱۰ به معنـی نارضایتی مطلق اسـت) به دســت آمــده اســت کــه نشــان دهنده بهبــود در رضایــت فعــالان اقتصــادی از عملکــرد دســتگاه های اجرایـی کشـور در سـال ۱۳۹۸ نسبت بـه سـال۱۳۹۷ (۵/۲۰) است که با توجه به بهبود شاخص ملی محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۸  نسبت به سال قبل آن، دور از  انتظار هم نبوده است. 

در ســال ۱۳۹۸، فعــالان اقتصــادی مشــارکت کننــده در ایــن طــرح، از سـه دســتگاه اصلـی:

۱- ســازمان بهزیسـتی کشـور، ۲- وزارت میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی و ۳- سـازمان ملی اسـتاندارد ایــران

، بیشــترین میــزان رضایــت و از ســه دســتگاه اصلــی:

 ۱- بانــک مرکــزی، ۲- شــهرداری ها و ۳- سـازمان تامیـن اجتماعـی

، کمتریـن میـزان رضایـت را نسـبت بـه سـایر دسـتگاه ها اعـلام نموده انـد.

بــر اســاس یافته هــای ایــن طــرح در ســال ۱۳۹۸، دســتگاه های اجرایــی در ســه اســتان:

۱-خراســان جنوبــی، ۲-آذربایجــان غربــی و ۳-یــزد

، بــه ترتیــب بیشــترین میــزان رضایــت فعــالان اقتصــادی را جلــب نموده انــد و در مقابــل دســتگاه های اجرایــی در ســه اســتان:

۱-تهــران،۲-خراســان شــمالی و۳-اصفهــان

، کمتریــن میــزان رضایــت فعــالان اقتصــادی را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

براسـاس نتایـج طـرح در سـال۱۳۹۸، میـزان رضایـت فعـالان اقتصـادی در بخـش کشـاورزی از عملکـرد دسـتگاه های اجرایـی در مقایسـه بـا رضایـت فعـالان اقتصـادی در بخش هـای خدمـات و صنعـت، بهتـر ارزیابــی شــده اســت. 

در بیــن اعضــای اتاق هــای ســه گانه نیــز، اعضــای اتــاق اصنــاف، اتــاق تعــاون و اتـاق بازرگانـی بـه ترتیـب بیشـترین میـزان رضایـت را از عملکـرد دسـتگاه های اجرایـی  اعـلام نموده انـد.

همچنیـن در بیـن ۴۴دسـتگاه اجرایـی، سـازمان و نهـاد مـورد پرسـش (اصلـی و فرعـی) در ایـن طـرح در سـال ۱۳۹۸، سه دسـتگاه اجرایـی:

۱-سـازمان انـرژی اتمـی،۲-مرکـز آمـار ایـران و ۳-سـازمان بهزیســتی کشــور

، به ترتیــب با کمتریــن میــزان ارتبــاط کاری بــا فعــالان اقتصــادی و ســه دســتگاه اجرایـی:

۱-بانک هـای دولتـی، ۲-سـازمان امـور مالیاتـی و ۳-وزارت صمـت

، با بیشـترین ارتبـاط کاری بــا فعــالان اقتصــادی شــرکت کننده در ایــن طــرح ارزیابی شده انــد.

شنبه, 15 شهریور 1399 ساعت 14:44

طرح شاخص مدیران خرید( PMI)- مرداد ۱۳۹۹

چکیده:

شامخ کل اقتصاد- دوره یازدهم

- عدد شامخ کل (۴۶/۴۳) همچنان بر وضعیت رکودی در فعالیت اکثر بنگاه های اقتصادی حکایت دارد .هر چند روند کاهش در فعالیت بنگاه ها فقط اندکی ملایم تر از تیرماه (۴۵/۴۷)است.

- - شاخص میزان سفارشات خرید مشتریان (۴۱/۵۳1) طی ۴ ماه گذشته کمترین مقدار را به ثبت رسانده است. بیشترین بخش تاثیر گذار در کاهش این شاخص ،افت شدید تقاضا در بخش صنعت بوده است. 

- شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده  (۴۰/۲۴) کمترین مقدار در میان زیرشاخص ها و نشان دهنده کمبود مواد اولیه برای بنگا های اقتصادی است. از سوی دیگر قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۹۰/۲۷) نیز افزایش در قیمت مواد اولیه را نشان می دهد.

شامخ صنعت – دوره بیست وسوم 

- عدد شامخ کل بخش صنعت (۴۸/۰۶) کاهش فعالیتهای صنعتی در مرداد ماه را نشان می دهد که بخشی از این روند کاهشی به دلیل تعطیلات تابستانی بعضی از بنگاه ها در مرداد و بخشی دیگر ناشی از کاهش شدید تقاضا و فروش است که باعث شده شاخص نسبت به تیرماه (۵۵/۲۵)با کاهش شدید روبرو باشد.

- شاخص میزان سفارشات مشتریان (۴۴/۲۳) نسبت به تیرماه (۵۸/۸۵) باکاهش روبرو بوده است،کاهش این شاخص نشان دهنده تاثیر افزایش قیمت ها طی ماه های اخیر بر تقاضای مشتریان است.

- شاخص موجودی اولیه (۴۳/۰۹) همچنان نشان دهنده کاهش در سطح موجودی مواد اولیه است اما این روند کاهشی نسبت به تیرماه (۳۹/۵۳) اندکی کمتر شده است.

- شاخص مقدار تولید محصولات (۴۶/۲۳) نسبت به تیرماه (۵۶/۴۷)کاهش یافته است. این کاهش به دنبال کاهش شدید مواد اولیه در ماه های گذشته و کمبود شدید نقدینگی و همچنین کاهش میزان سفارشات مشتریان در مردادماه بوده است.

صفحه2 از6