پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

روابط عمومی

روابط عمومی

سه شنبه, 12 ارديبهشت 1396 ساعت 09:06

همایش تجاری ایران و آفریقای جنوبی

سه شنبه, 12 ارديبهشت 1396 ساعت 20:25

راه اندازی راهنمای تجاری کشورهای اسلامی

یکشنبه, 03 ارديبهشت 1396 ساعت 20:56

اعلام مناقصات بین المللی در ترکمنستان