پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

معاونت اقتصادی

معاونت اقتصادی

یکشنبه, 04 مهر 1400 ساعت 14:19

زندگی درونی بازارها

 نویسنده: ریموند فیسمن 

مترجمان: محمدرضا و امیر رضا فر هادى پور-بهار 1400 

 

 

 

قرارداد تدوین مقاله سیاستی با عنوان  " باید ها و نباید ها در مطالبه از نامزدهای ریاست جمهوری" از تاریخ اجرای 1400/1/16 لغایت 1400/2/18با مبلغ کل قرارداد 500.000.000 ریال با جناب آقای دکتر علی سرزعیم منعقد گردید.

صفحه3 از32