پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

معاونت اقتصادی

معاونت اقتصادی

•    در این شماره مطالب ذیل منتشر شده است :
•    روند تغییرات شاخص ریالی قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی- بهار 1395 تا پاییز 1398
•    قیمت نفت خام اوپک – 10 ماهه سال 2020
•     تولید نفت خام ایران و اوپک – 10 ماهه سال 2020
•    شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور به تفکیک بخش کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات در بهار 1399
•    تسهیلات پرداختی بانک ها به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی در 6 ماهه سال 99 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل
•    تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به بخش صنعت و معدن در 6 ماهه 99
•    نرخ تورم خوراکی ها و غیرخوراکی ها- 6 ماه اول سال 1399
•    نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی و سهم بخش های اقتصادی در اشتغال- تابستان 1399
•    نوسانات نرخ ارز  و نرخ سکه ماهانه - شش ماهه 1399
•    تعداد و ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار- شش ماهه 1399
•    مقایسه حساب های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای سه ماهه اول سال 1399
•    تراز پرداخت¬های کشور در بهار 1399
•    نقدینگی، پول، شبه پول در بهار 1399
•    تجارت خارجی کشور پنج ماهه 1399 و مهتمرین بازارهای هدف صادراتی و مبادی وارداتی
•    و ...

دوشنبه, 26 آبان 1399 ساعت 11:13

بررسی مسائل روز اقتصادی ایران - مهر 99

فهرست مطالب:

گزارش اول : بررسی اثر تحولات بازار سرمایه بر اقتصاد و محیط کسب و کار بخش خصوصی

گزارش دوم : بررسی تحولات اخیر بازر سرمایه و پیشنهادات برای هیئت رئیسه اتاق ایران

گزارش سوم : تحلیل بازار سهام از منظر متغیرهای بنیادی و رفتاری 

 

در این شما ره مطالب ذیل منتشر شده است :
در این شماره منتشر شد:
•    مقایسه حساب های ملی سال 1398 - بانک مرکزی و مرکز آمار ایران
•    تراز پرداخت های کشور در سال 1398
•    نقدینگی، پول، شبه پول در سال 1398
•    تسهیلات پرداختی بانک ها در سال 1398 به تفکیک بخش های اقتصادی و هدف از پرداخت ها
•    نرخ تورم خوراکی ها و غیرخوراکی ها- بهار 1399
•    نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی در بهار 1399
•    نوسانات نرخ ارز ماهانه از فروردین 98 تا اردیبهشت 99
•    تغییرات نرخ سکه از فروردین 98 تا اردیبهشت 99
•    مقایسه روند ماهانه نرخ سکه، دلار و سهام معامله شده در بورس ارواق بهادار تهران از فروردین 98 تا اردیبهشت 99
•    تجارت خارجی کشور دو ماهه 1399 و مهتمرین بازارهای هدف صادراتی و مبادی وارداتی
•    قیمت نفت خام اوپک ، تولید نفت خام ایران و اوپک – 4 ماهه اول سال 2020
•    شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات در سال 1398

صفحه7 از33