پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

معاونت اقتصادی

معاونت اقتصادی

دوشنبه, 18 اسفند 1399 ساعت 15:48

چگونگی شکل گیری یک ابرقدرت اقتصادی

 نویسنده: یی وِن

مترجم: حسین صبوری کارخانه

ویراستار: جعفر خیرخواهان- 1397 

 

دوشنبه, 18 اسفند 1399 ساعت 15:39

فساد؛ آنچه همه باید بدانند

نویسنده: ریموند فیسمن و میریام گولدن

مترجم: محمدرضا فرهادی پور- 1397

دوشنبه, 18 اسفند 1399 ساعت 15:31

مسئولیت اجتماعی شرکتی

نویسنده: جرمی مون

مترجم: محمد شهرابی فراهانی- 1396  

 

نویسنده: پل دی گرو

مترجمین: محمد رضا فرهادی پور – جمال محمدی راد 

 

مروری برگزارش رقابت پذیری جهانی (نسخه ویژه 2020): مسیر احیاء اقتصادی کشورها از بحران کووید- 19

صفحه6 از33