پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

معاونت اقتصادی

معاونت اقتصادی

 

قرارداد تدوین مقاله سیاستی با عنوان  " باید ها و نباید ها در مطالبه از نامزدهای ریاست جمهوری" از تاریخ اجرای 1400/1/16 لغایت 1400/2/18با مبلغ کل قرارداد 500.000.000 ریال با جناب آقای دکتر علی سرزعیم منعقد گردید.

 

 

 

قرارداد تدوین مقاله سیاستی با عنوان"معافیت‌ها، کسورات و اعتبار مالیاتی در سیستم مالیات بر درآمد؛ راهکاری برای تشویق برخی فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از حداقل استانداردهای معیشتی اشخاص" از تاریخ اجرای 10/25/ 1399 لغایت 1399/12/25 با مبلغ کل قرارداد 500.000.000 میلیون ریال با خانم دکتر پریسا مهاجری منعقد گردید.

 

درباره انتخابات ریاست جمهوری

1.پیشنهادهای بخش خصوصی 

( ویرایش اول)

 

درباره انتخابات ریاست جمهوری ۲. دیدگاههای رنج آفرین و دیدگاه های گنج آفرین در حوزه اقتصاد (بایدها و نبایدها در مطالبات اقتصادی)

دوشنبه, 18 اسفند 1399 ساعت 16:24

استبداد معیارها

 نویسنده: جری زد.مولر

مترجم: زهرا تدین- 1399

 

 نویسنده: نگوزیا اوکونجو-ایویالا

مترجم: محمدرضا فر هادى پور-1398

 

دوشنبه, 16 فروردين 1400 ساعت 15:59

صنایع آینده

نویسنده: الک راس

ترجمه: امیر شاملویی

ویراستار و ناظر علمی: جعفر خیرخواهان- 1398

 

صفحه5 از33