پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

فهرست مطالب: نقش خلق پول و هدایت اعتبار در اقتصاد با مروری بر تجربه موفق ژاپن و کره جنوبی

منتشرشده در بولتن
یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 ساعت 12:40

بررسی مسائل روز اقتصادی ایران - فروردین 97

فهرست مطالب : تبیین نقش دولت در توسعه صادرات؛ با نگاهی به تجارت کشور

منتشرشده در بولتن
چهارشنبه, 30 آبان 1397 ساعت 12:02

بررسی مسائل روز اقتصادی ایران - بهمن 96

فهرست مطالب : مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه‌های زیرساختی؛
مطالعه تجربه‌های موفق و ارائه الگویی برای ایران

منتشرشده در بولتن
یکشنبه, 20 خرداد 1397 ساعت 10:47

بررسی مسائل روز اقتصادی ایران- بهمن 95

فهرست مطالب:

-مطالعات تطبیقی تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در جهان؛ تجربه کره -دانشگاه اقتصاد ازمیر

منتشرشده در بولتن

گزارش های خلاصه کشوری شامل یک نمای کلی از وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور مورد مطالعه است. در بخش اول بعد از مقدمه که اطلاعات کلی در رابطه با وضعیت سیاسی و جغرافیایی کشور مورد نظر است به تاریخچه روابط سیاسی با ایران به طور خلاصه اشاره شده و سپس سازمان های بین المللی که در آن عضویت داشته و آخرین تحولات سیاسی اقتصادی آن کشور عنوان میشود. در بخش دوم که مربوط به اطلاعات اقتصادی است جدول اطلاعات اقتصاد کلان کشور را قرار داده و سپس روابط تجاری با ایران در زمینه صادرات و واردات و اقلام عمده صادراتی و وارداتی بیان می­شود. در پایان به ده شریک برتر صادراتی و وارداتی آن کشور و فهرست واردات و صادرات انواع خدمات به دنیا، پرداخته می ­شود.

اطلاعات تکميلي

  • موضوع اولویت های همکاری اقتصادی
منتشرشده در گزارش های کشوری

موضوع :
آزادسازی اقتصادی؛ الزامات و بسترها

اطلاعات تکميلي

  • موضوع محیط کسب و کار
منتشرشده در بروشور

 فهرست مطالب:
- تاب آوری؛
     1. کره جنوبی مثال یک اقتصاد تاب آور

- بررسی مجموعه قوانین ICCدر مبارزه با فساد
    2. ماده قانونی اتاق بازرگانی بین المللی در زمینه مبارزه با فساد

منتشرشده در بولتن