پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

سه شنبه, 05 شهریور 1398 ساعت 09:08

بررسی مسائل روز اقتصادی ایران- مرداد 98

فهرست مطالب: خیزش اقتصادی چین: تاریخچه، روندها و چالش‌ها

منتشرشده در بولتن

موضوع :
دیپلماسی اقتصادی

اطلاعات تکميلي

  • موضوع محیط کسب و کار
منتشرشده در بروشور
یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 ساعت 12:40

بررسی مسائل روز اقتصادی ایران - فروردین 97

فهرست مطالب : تبیین نقش دولت در توسعه صادرات؛ با نگاهی به تجارت کشور

منتشرشده در بولتن

گزارش «اولویت های همکاری اقتصادی-تجاری با چین» به درخواست معاونت اقتصادی اتاق تهیه (27/10/1394 لغایت 30/7/1394) گردید که مبتنی بر چهار بخش می باشد. در بخش اول، نگاهی اجمالی به اقتصاد چین با توجه به شاخص های عمده اقتصادی گرفته است. بخش دوم جایگاه چین را بر اساس شاخص رقابت پذیری و شاخص رقابت پذیری صنعتی مورد بررسی قرار داده است. بخش های اقتصادی دارای پتانسیل چین در سطح بین المللی مطالب بخش سوم را تشکیل می دهد که شامل تحلیل شاخص مزیت نسبی آشکار شده برای صادرات محصولات صنعتی چین، کشاورزی، سفر گردشگری و هتل داری، لجستیک و حمل و نقل و تکنولوژی های پاک می باشد. در فصل چهارم، شرکت های بزرگ و مطرح در رتبه بندی شرکت های بزرگ دنیا از نظر ارزش بورسی و میزان فروش، بر اساس رده بندی فوربس و فاینانشال تایمز (در پیوست) فهرست شده اند. بخش آخر گزارش به بخش های صنعتی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در ایران که بر اساس معیار مزیت نسبی آشکار شده چین، امکان همکاری در آنها وجود دارد اختصاص یافته است.

اطلاعات تکميلي

  • موضوع اولویت های همکاری اقتصادی
منتشرشده در گزارش های کشوری

موضوع :
خصوصی سازی

اطلاعات تکميلي

  • موضوع محیط کسب و کار
منتشرشده در بروشور