پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

در این شماره منتشر شد:
•    شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران و کشورهای منطقه
•    عملکرد شاخص های منتخب اقتصادی برنامه ششم توسعه
•    تورم به تفکیک کالاهای خوراکی و آشامیدنی و غیرخوارکی ها در بهار98
•    نرخ آزاد ارز- روزانه و ماهانه و نرخ جهانی طلا ، نقره و نفت خام در بهار 1398
•    آمار مربوط به حساب های ملی در زمستان 1397: رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش های اقتصادی و ...
•    آمار واردات و صادرات کالا بدون میعانات و پتروشیمی در فروردین 98
•    میزان تولید نفت خام ایران و اوپک در فصل بهار 98
•    تسهیلات پرداختی بانک ها به فعالیت های اقتصادی مختلف و هدف از آنها در 12 ماهه 97 و  1 ماهه 98
•    پول، شبه پول، سپرده های بخش غیردولتی و نقدینگی در سال 1397
•    شاخص های بازار کار در سال 1397
    نرخ مشارکت اقتصادی
    نسبت اشتغال
    نرخ اشتغال
    نرخ بیکاری
    سهم اشتغال بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات
•    آمارهای گردشگری

اطلاعات تکميلي

  • موضوع آمارهای اقتصادی
منتشرشده در گزارش های آماری
سه شنبه, 10 ارديبهشت 1398 ساعت 10:39

چکیده آمارهای اقتصادی(شماره64 )- زمستان 97

در این شماره منتشر شد:
•    نرخ روزانه یورو در بازار آزاد و نرخ جهانی طلا ، نقره و نفت در زمستان 1397
•    آمار مربوط به حسابهای ملی در پاییز 1397: رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش های اقتصادی و ...
•    مصرف خصوصی و دولتی و سرمایه گذاری در پاییز 1397
•    آمار تجاری بر حسب اقلام عمده صادرات و واردات و کشورهای مهم طرف تجاری ایران در سال 1397
•    میزان تولید نفت خام ایران در اوپک در فصل زمستان 97 (سه ماهه اول 2019): کاهش تولید، شیب نزولی
•    نرخ تورم ماهانه نقطه به نقطه و 12 ماهه در سال 1397 : نرخ تورم شهری خوراکیها و آشامیدنیها 74.9% در اسفند
•    تسهیلات پرداختی بانک ها به فعالیت های اقتصادی مختلف و هدف از پرداخت آنها در 9، 10 و 11 ماهه 1397
•    پول، شبه پول، سپرده های بخش غیردولتی و نقدینگی در پائیز 1397
•    آمارهای سالیانه از سال 1384 تا 1397
   خصوصی سازی: عملکرد واگذاری سهام
   میزان سپرده ها ی سرمایه گذاری مدت دار
   نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ سود تسهیلات
   اوراق مشارکت و اسناد خزانه منتشره
   توزیع درآمد کشور بر اساس ضریب جینی

اطلاعات تکميلي

  • موضوع آمارهای اقتصادی
منتشرشده در گزارش های آماری