پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 


 

 

منتشرشده در پایش محیط کسب و کار

  بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب ‏و کار ایران در بهار 1398، رقم شاخص ملی،۶/۱۷ (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (زمستان1397 با میانگین ۶/۲۷) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، در اکثر استان ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب وکار ایران در بهار 1398، تا حدودی مساعدتر شده است.

در بهار 1398، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه 

1- غيرقابل پيش ‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات

2- بی ‏ثباتی سیاست ‏ها، قوانین و مقررات و رویه ‏های اجرایی ناظر بر کسب‌ وکار

3- دشواری تأمین مالی از بانک ها

را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب ‌و کار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند. قابل ذکر است که در 4 دوره نخست اجرای این طرح، دشواری تأمین مالی از بانک ها به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب ‌و کار ارزیابی شده بود اما در 7 دوره پاییز 1396 تا بهار 1398، غيرقابل پيش ‏بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات، نامساعدترین مؤلفه کسب‌ و کار ارزیابی شده است.       

  بر اساس یافته‌ های این طرح در بهار1398، استان ‌های کردستان، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان،  دارای بدترین وضعیت محیط کسب‏ و کار و استان‌ هاي آذربایجان غربی، مازندران و گیلان دارای بهترین وضعیت محیط کسب ‏و کار نسبت به سایر استان ‌ها ارزیابی شده ‌اند.

•بر اساس نتایج این پایش در بهار 1398، وضعیت محیط کسب‏ وکار در بخش کشاورزی  (۶/۰۵)  و بخش صنعت (۶/۱۴)  را به ترتیب ، مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب و کار ارزیابی نموده اند.   •در بین رشته فعالیت ‌های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev4 ، رشته فعاليت ‌های

1- آب رسانی ، مدیریت پسماند ، فاضلاب و فعالیت های تصفیه 

2- فعالیت حرفه ای ، علمی و فنی 

3- سایر فعالیت های خدماتی 

دارای بدترین وضعیت کسب ‏و کار و رشته فعاليت ‌های

1- خدمات مربوط به تامین جا و غذا 

2- املاک و مستغلات 

3- استخراج معدن 

بهترین وضعیت کسب ‏و کار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت ‌های اقتصادی درکشور داشته ‌اند.

بر اساس نتایج بدست آمده، بنگاه های با 101 تا 200 نفر کارکن (۵/۶۸) دارای بهترین وضعیت و بنگاه های با تعداد  6 تا 10 کارکن (۶/۲۱) دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر بنگاه ها ارزیابی شده اند.

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب ‏و کار ایران در بهار 1398، عدد ۶/۲۹ (عدد 10 بدترین ارزیابی است) را نشان می دهد به طوری که میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۶/۱۸ و میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶/۴۴ است . نگاه اجمالی نشان می دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایی با عدد ۵/۳۱ و محیط مالی با عدد ۸/۷۳ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند . 

 

منتشرشده در پایش محیط کسب و کار

به موجب ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار : «اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط‌ کسب‌ وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‏وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند». اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی درسال 1394، نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب وکار  اقدام نمود و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‏وکار را در اواخر سال 1395 با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرار داد. 

 

گزارش حاضر، چهارمین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با رویکرد تلفیق داده‌های پیمایشی با داده‌های آماری بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین  ارائه می‌نماید. در این گزارش، داده‌های پیمایشی حاصل از ادراک¬سنجی از وضعیت مؤلفه‌های محیط کسب‏وکار کشور در تابستان 1396، از 2011 فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق و با استفاده از روش تکمیل پرسشنامه الکترونیکی (CAWI ) و همچنین  آمارگیری تلفنی با کمک رایانه (CATI )  صورت گرفته است و داده‌های آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور  تهیه و مورد استفاده قرارگرفته‌اند.

منتشرشده در پایش محیط کسب و کار