پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

فهرست مطالب : گزارش شماره1 : اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی

گزارش شماره 2 : نقش اتاق های بازرگانی و انجمن های کسب و کار در مبازره علیه فساد


منتشرشده در بولتن

فهرست مطالب : اقتصاد دانش‌بنیان؛ ضرورت نگاهی عمیق‌تر

منتشرشده در بولتن
شنبه, 22 ارديبهشت 1397 ساعت 12:31

بررسی مسائل روز اقتصادی ایران -آذر 96

فهرست مطالب : گزارش شماره1  :اقتصاد زیرزمینی؛ دلایل بروز، تبعات و راهکارهای  مبارزه
  گزارش شماره 2 :پروژه برندسازی "نشان تجاری شهر غازیعینتاپ

منتشرشده در بولتن

موضوع :

حکمرانی خوب

اطلاعات تکميلي

  • موضوع محیط کسب و کار
منتشرشده در بروشور

 فهرست مطالب:
  - تاب آوری
    1. مروری بر ادبیات و مفاهیم
  - بررسی مجموعه قوانین ICCدر مبارزه با فساد
   2. دستورالعمل اجرایی اتاق بازرگانی بین المللی در زمینه فساد

منتشرشده در بولتن