پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

فهرست مطالب : وضعیت تامین مالی تولید از شبکه بانکی؛ تجربه کشورهای آلمان وژاپن و ارائه توصیه های سیاستی برای ایران

منتشرشده در بولتن

به موجب ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار : «اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط‌ کسب‌ وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‏وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند». اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی درسال 1394، نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب وکار  اقدام نمود و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‏وکار را در اواخر سال 1395 با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرار داد. 

 

گزارش حاضر، چهارمین گزارش فصلی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با رویکرد تلفیق داده‌های پیمایشی با داده‌های آماری بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین  ارائه می‌نماید. در این گزارش، داده‌های پیمایشی حاصل از ادراک¬سنجی از وضعیت مؤلفه‌های محیط کسب‏وکار کشور در تابستان 1396، از 2011 فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق و با استفاده از روش تکمیل پرسشنامه الکترونیکی (CAWI ) و همچنین  آمارگیری تلفنی با کمک رایانه (CATI )  صورت گرفته است و داده‌های آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور  تهیه و مورد استفاده قرارگرفته‌اند.

منتشرشده در پایش محیط کسب و کار

فهرست مطالب : بررسی اقتصادهای نوظهور و توصیه هایی برای ایران -موانع تولید و سرمایه گذاری در ایران

منتشرشده در بولتن

موضوع :

نقش بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد

اطلاعات تکميلي

  • موضوع بنگاه های اقتصادی
منتشرشده در بروشور
یکشنبه, 20 خرداد 1397 ساعت 10:47

بررسی مسائل روز اقتصادی ایران- بهمن 95

فهرست مطالب:

-مطالعات تطبیقی تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در جهان؛ تجربه کره -دانشگاه اقتصاد ازمیر

منتشرشده در بولتن

فهرست مطالب:

-مطالعات تطبیقی تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در جهان؛ تجربه تایلند
-مدل های مختلف فعالیت اتاق های بازرگانی

منتشرشده در بولتن

فهرست مطالب:
 - تأمین مالی تولید
 - بررسی وضعیت بازار بدهی در ایران
 - بررسی شاخص صنعتی شدن

-بررسی مشکلات فرآیند صدور چک در ایران با بهره گیری از تجربه سایر کشورها

منتشرشده در بولتن

 فهرست مطالب :
- اصلاح نظام تأمین مالی در ایران  
- تدوین استراتژی توسعه اقتصادی
- اصلاح نظام تعرفه با رویکرد الحاق بهWTO
- حمایت از حقوق مالکیت و نگرش به مالکیت فکری
 

منتشرشده در بولتن