پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی

فعال محترم اقتصادی
هدف اصلی از طراحی این پرسشنامه کمک به برنامه‌ریزی برای حضور مسئولانه‌تر کسب‌وکارها در جامعه امروز ایران است. تا کنون شرکت‌های زیادی از صنایع مختلف، به کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، و کشاورزی ایران کمک کرده‌اند تا برنامه‌ریزی برای ترویج مسئولیت اجتماعی در بین کسب‌وکارهای ایرانی دقیق‌تر و علمی‌تر انجام شود. شما هم با کمی وقت گذاشتن برای پاسخ به سوالات زیر، ما را در این راه یاری فرمایید.
بهتر است پرسشنامه توسط مدیر عامل یا عضوی از هیئت مدیره شرکت تکمیل شود.

دانلود فرم پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی
الف- سوالات اصلیحداکثر سه گزینه را انتخاب نمائید.
Invalid Input
حداکثر سه گزینه را انتخاب نمائید.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
6.به‌نظر شما، کدامیک از مزیت‌ها و انگیزه‌های زیر در توجه و رعایت مسئولیت اجتماعی شرکتی مهمتر است؟( اولویت بندی خود را انتخاب نمائید)
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input


Invalid Input
Invalid Input
8.در صورتی‌که شرکت یا شرکت‌هایی را می‌شناسید که در حوزه مسئولیت اجتماعی فعالیتی انجام داده باشند، نام ببرید.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input


Invalid Input
Invalid Input
ب-اطلاعات شرکت
فیلد اجباری
فیلد اجباری
فیلد اجباری
فیلد اجباری
Invalid Input
فیلد اجباری
فیلد اجباری
Invalid Input
فیلد اجباری
پ-اطلاعات پاسخگو
فیلد اجباری
فیلد اجباری
فیلد اجباری
فیلد اجباری
Invalid Input
Invalid Input
لطفا عبارت زیر را وارد نمائید
تغییر عبارت فیلد اجباری