پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 نویسنده: جری زد.مولر

مترجم: زهرا تدین- 1399

 

 نویسنده: نگوزیا اوکونجو-ایویالا

مترجم: محمدرضا فر هادى پور-1398

 

نویسنده: الک راس

ترجمه: امیر شاملویی

ویراستار و ناظر علمی: جعفر خیرخواهان- 1398

 

 نویسنده: یی وِن

مترجم: حسین صبوری کارخانه

ویراستار: جعفر خیرخواهان- 1397 

 

نویسنده: ریموند فیسمن و میریام گولدن

مترجم: محمدرضا فرهادی پور- 1397

نویسنده: جرمی مون

مترجم: محمد شهرابی فراهانی- 1396  

 

نویسنده: پل دی گرو

مترجمین: محمد رضا فرهادی پور – جمال محمدی راد 

 

 

تشکیل شورای گفت و گو یکی از درخشان ترین دستاوردهای اتاق ایران در ایفای وظایف خود در طول یکصد ماه گذشته به شمار می رود. تلاش برای پاسخگویی بهتر به مشکلات و چالش های بخش خصوصی در تعامل با دستگاه های اجرایی و همچنین سیستمی شدن و تسریع روند گفت و گو میان حاکمیت و بخش خصوصی با هدف بهبود محیط کسب و کار ، در چارچوب وظایف کلیدی اتاق ایران یک گام بلند رو به جلو بوده است.

صفحه9 از36