پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

فهرست مطالب:

-گزارش روش­ های درآمدزایی اتاق ­های بازرگانی

فهرست مطالب:
-نحوه حمایت از SME ها در کشورهای OECD ( در شرایط بحران مالی )

فهرست مطالب:

-مطالعات تطبیقی تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در جهان؛ تجربه تایلند
-مدل های مختلف فعالیت اتاق های بازرگانی

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب:

- خلاصه مدیریتی
 - نگاهی کلی به لایحه بودجه 1395
 - درآمدهای مالیاتی
 - ارزیابی قیمت نفت دربودجه و تحقق درآمدهای نفتی
 - واگذاری دارایی های مالی
 -بودجه عمرانی
 - کسری بودجه
 - جمع بندی
- منابع

فهرست مطالب:
- برداشتن تحریم های اقتصادی ایران " اثرات جهانی واکنش های راهبردی"
- چرا رشد سریع ترکیه پایان یافت؟


 فهرست مطالب:
- تاب آوری؛
     1. کره جنوبی مثال یک اقتصاد تاب آور

- بررسی مجموعه قوانین ICCدر مبارزه با فساد
    2. ماده قانونی اتاق بازرگانی بین المللی در زمینه مبارزه با فساد

 فهرست مطالب:
  - تاب آوری
    1. مروری بر ادبیات و مفاهیم
  - بررسی مجموعه قوانین ICCدر مبارزه با فساد
   2. دستورالعمل اجرایی اتاق بازرگانی بین المللی در زمینه فساد

فهرست مطالب :

- بایسته‌های نظام مالیاتی برای خروج از رکود  
- بررسی تجربه مالزی در توسعه بازار بدهی شرکتی


 


 

 

فهرست مطالب:
- چه کسی جایزه نوبل اقتصاد را برد؟
- واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام، مشکلات و راه کارها 
- مدل های درآمدی در ایالات متحده آمریکا

فهرست مطالب:
 - تأمین مالی تولید
 - بررسی وضعیت بازار بدهی در ایران
 - بررسی شاخص صنعتی شدن

-بررسی مشکلات فرآیند صدور چک در ایران با بهره گیری از تجربه سایر کشورها

صفحه32 از34