پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

نویسنده: پل دی گرو

مترجمین: محمد رضا فرهادی پور – جمال محمدی راد 

 

 

تشکیل شورای گفت و گو یکی از درخشان ترین دستاوردهای اتاق ایران در ایفای وظایف خود در طول یکصد ماه گذشته به شمار می رود. تلاش برای پاسخگویی بهتر به مشکلات و چالش های بخش خصوصی در تعامل با دستگاه های اجرایی و همچنین سیستمی شدن و تسریع روند گفت و گو میان حاکمیت و بخش خصوصی با هدف بهبود محیط کسب و کار ، در چارچوب وظایف کلیدی اتاق ایران یک گام بلند رو به جلو بوده است.

فهرست مطالب:

گزارش اول : بررسی اثر تحولات بازار سرمایه بر اقتصاد و محیط کسب و کار بخش خصوصی

گزارش دوم : بررسی تحولات اخیر بازر سرمایه و پیشنهادات برای هیئت رئیسه اتاق ایران

گزارش سوم : تحلیل بازار سهام از منظر متغیرهای بنیادی و رفتاری 

 

صفحه14 از40