پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

سه شنبه, 17 اسفند 1395 ساعت 01:36

آگهی مناقصه اتاق بازرگانی ایران

 آگهی مناقصه
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نظر دارد نگهداری تأسیسات ساختمان های خود را از طریق مناقصه به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از شرکت های واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر حداکثر تا 23 /12 /1395  به سایت اتاق ایران به آدرس www.iccima.ir مراجعه یا جهت راهنمایی با شماره تماس 85732421 دفتر فنی اتاق ایران تماس حاصل نمایند.


شرایط ارسال پاکات مناقصه

شرایط قرارداد

شرح کلی ساختمانها و تجهیزات

فرمهای ارزشیابی

نمونه ضمانت نامه و تعهدات

فرم بازدید

مشخصات کلی مناقصه

بازدید 3098 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 18 اسفند 1395 ساعت 10:21