پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

چهارشنبه, 20 شهریور 1398 ساعت 08:14

اطلاعیه اعضاء اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت

 

 

"به اطلاع اعضاء اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت می رساند، با بررسی های صورت گرفته در جلسه مورخ 16/06/98 کمیته ماده 28،  فهرست اعضاء و فهرست نامزدهای هیئت مدیره این اتاق مشترک جهت شرکت در مجمع عمومی مورخ 24/06/98  به شرح فایل های پیوست منتشر می گردد.

ضمناً کلیه اعضاء دارای شرایط می توانند تا حداکثر پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 20/06/98 نسبت به تکمیل مدارک و رای دهی در مجمع اقدام نمایند. "

 

بازدید 949 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 20 شهریور 1398 ساعت 08:14