چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 22 مرداد 1396 ساعت 21:03

فراخوان سمینار مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)

 

فراخوان سمینار مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600) به پیوست می باشد.

بازدید 1056 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 23 مرداد 1396 ساعت 10:38