پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

یکشنبه, 01 بهمن 1396 ساعت 01:01

برگزاری سمینار آموزشی بین المللی مدیریت پروژه در صنعت حفاظت الکترونیک

 

برگزاری سمینار آموزشی بین المللی مدیریت پروژه در صنعت حفاظت الکترونیک به پیوست می باشد.

بازدید 891 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 01 بهمن 1396 ساعت 13:03