پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

چهارشنبه, 24 مرداد 1397 ساعت 10:33

تقویم نمایشگاهی کشور قزاقستان در نیمه دوم سال ۲۰۱۸

 

به اطلاع می رساند تقویم نمایشگاهی کشور قزاقستان در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ به پیوست می باشد.

بازدید 377 دفعه