پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دوشنبه, 15 مرداد 1397 ساعت 12:03

برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه در دمشق

 

چهارمین نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه توسط شرکت پارس رستاک از تاریخ ۱۰ لغایت ۱۴ مهرماه سالجاری در دمشق برگزار می شود. فراخوان و پوستر نمایشگاه به پیوست می باشد.

بازدید 507 دفعه