پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

ماهنامه

ماهنامه

 

هرگز هیچ ملت و سرزمینی در کره خاکی نبوده است که همه دوران زندگی اش به درد و رنج و بی سختی بوده باشد. همه سرزمین ها و ملت ها روزهای ناخوش را دیده اند و پس از سپری کردن آن روزهای سخت بوده که طعم خوشی را بیش از پیش احساس کرده اند.

 

باید قبول کرد ایران یک سرزمین نیرومند و دارای نظام سیاسی منحصر به فردی است که این کشور را از سایر کشورهای جهان متمایز می کند. ایران دارای تاریخ باستان است و در دنیای امروز جز چند کشور، بقیه کشورها فاقد عنصر و مقوله تاریخ طولانی هستند.

 

این روزها از زبان مدیران نهادهای اداره کننده جامعه مثل نهاد دولت، نهاد قانونگذاری و سایر نهادهای دارای نفوذ واقعی می شنویم که باید اتفاق و اتحاد عمل داشته باشیم تا از شرایط امروز عبور کنیم.

سخن ماه: قیمتها را باید به فضای رقابتی سپرد

داستان قیمت گذاری در ایران، داستانی طولانی در تاریخ اقتصاد کشور است. تا پیش از دوره قاجار، تقریبا قیمت گذاری به صورت متمرکز وجود نداشت و بازار قیمتها رابه صورت عرفی تعیین می کرد.

سخن ماه: با پیروزی و به دست آوردن موفقیت بزرگ در دیپلماسی هسته ای حالا نوبت آن رسیده تا مردان اقتصادی دولت وارد میدان شوند و با به دست گرفتن سکان هدایت اقتصاد کشور و مدیریت فرصت های به وجود آمده به اقتصاد ایران پس از چند سال رخوت و رکود و البته تحریم جانی دوباره بدهند.

سخن ماه: دیپلماسی اقتصادی؛ از منازعات سیاسی تا معادلات اقتصادی

در روز 23 تیرماه امسال، تیم مذاکره کننده هسته ای ایران، توانست با پشتکار شبانه روزی و تلاش طاقت فرسا با اقتصادهای بزرگ جهان به توافق برسد و زمینه را برای ادامه فعالیت های صلح آمیز هسته ای و نیز رفع تحریم های ظالمانه غرب مهیا کند.

صفحه1 از2