پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

یکشنبه, 15 تیر 1399 ساعت 10:53
این مورد را ارزیابی کنید
(54 رای‌ها)

*** مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی اشخاص حقیقی ***

۱- اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد ( برای دریافت اظهارنامه به سایت http://irsherkat.ssaa.ir/Design/Establishment.aspx مراجعه فرمائید.)

۲- اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.

۳- فرم دال ( تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)

۴- ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری از طرف سازمان امور مالیاتی مربوطه.

۵- اصل کارت ملی ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد).

تذکر: در صورت نداشتن کارت ملی جدید ارائه کارت ملی قبلی به همراه رسید کارت جدید الزامی است.

۶- اسکن و بارگذاری عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )

۷- اصل مدرک تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه ) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .

تبصره : دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند و ملزم به ارائه اصل مدرک تولید هستند .

تبصره ۲ : افرادی که فاقد مدرک تحصیلی می باشند در صورتی که دارای معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند می توانند مدارک مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند.

تبصره ۳ :افرادی که فاقد مدرک تحصیلی هستند اما ۳ سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .

 

۸- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان 

تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۰ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .

۹- داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.

۱۰- اصل گواهی بانک (فرم الف) مبنی بر تایید حساب جاری به نام متقاضی و نداشتن هرگونه چک برگشتی به همراه اصل دسته چک.

ارائه یکی از مدارک ذیل:

الف - سند مالکیت به نام متقاضی، به آدرس محل کار ( آدرس درج شده در اظهارنامه ).

ب - اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی به آدرس محل کار ( آدرس درج شده در اظهارنامه.)

ج - اجاره نامه بنگاه املاک دارای کدرهگیری به نام متقاضی به آدرس محل کار ( آدرس درج شده در اظهارنامه ) 

تذکر ۱: موقعیت ملک باید اداری یا دارای کاربری اداری باشد.

تذکر ۲: مدارک مالکیت می بایست به همراه فرم  تکمیل شده تعهد احراز مکان که در سایت اتاق قابل دسترس می باشد،اسکن گردد.

۱۱- در صورت تولیدی بودن مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی ( صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند.)

۱۲- ارائه کد اقتصادی و یا تاییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir 

 

تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر ۲: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است 

تذکر ۳: حضور متقاضی در مرحله برابراصل و تحویل اصل مدارک اسکن شده الزامی است.

تذکر ۴: حضور متقاضی در کلاسهای آموزشی براساس نوع مدرک تحصیلی پس از مراجعه به واحد آموزش اتاق الزامی می باشد.

تذکر ۵: متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد .

تذکر ۶: کلیه پرداختها بصورت غیر حضوری و در سامانه کارت بازرگانی هوشمند به نشانی https://cscs.chambertrust.ir انجام می شود .

 

*** مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی ***

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت و بازرگانی اشخاص حقوقی

۱- اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد ( برای دریافت اظهارنامه به سایت http://irsherkat.ssaa.ir/Design/Establishment.aspx مراجعه فرمائید.)

۲- در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است. در خصوص شرکت های سهامی خاص و عام اظهار نامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی است.

۳- اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.

۴- فرم دال  (تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل، مهر شرکت و گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی)

۵- ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری از طرف سازمان امور مالیاتی مربوطه.

۶- روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ، (موضوع فعالیت شرکتهای با مسئولیت محدود و یا تضامنی  بایستی در راستای صادرات و واردات کالا باشد.)

۷- اصل کارت ملی مدیرعامل ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد).

تذکر: در صورت نداشتن کارت ملی جدید ارائه کارت ملی قبلی به همراه رسید کارت جدید الزامی است.

۷- اسکن و بارگذاری عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )

۸- اصل مدرک تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه ) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .

تبصره ۱: دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند .

تبصره ۲: افرادی که فاقد مدرک تحصیلی می باشند در صورتی که دارای معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند می توانند مدارک مربوطه را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .

تبصره ۳: افرادی که فاقد مدرک تحصیلی هستند اما ۳ سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .

۹- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان. 

تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۰ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .

۱۰- داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام.

۱۱- اصل گواهی بانک(فرم الف) مبنی بر تایید حساب جاری بنام شرکت و نداشتن هرگونه چک برگشتی، به همراه اصل دسته چک.

۱۲-  ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل:

الف: اصل سند مالکیت به نام شرکت، و به آدرس دفتر مرکزی

ب: اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، و به آدرس دفتر مرکزی.

ج: اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، و به آدرس دفتر مرکزی 

تذکر ۱: موقعیت ملک باید اداری یا دارای کاربری اداری باشد.

تذکر ۲: مدارک مالکیت می بایست به همراه فرم  تکمیل شده تعهد احراز مکان که در سایت اتاق قابل دسترس می باشد،اسکن گردد.

- اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند های ۳ و ۷ و ۱۰ ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه اصل پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدارک می باشند.

۱۳- اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بندهای ۳ و ۷ و ۱۰ ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه اصل پرونه کار و اقامت به همراه اصل مدارک می باشد.

۱۴- در صورتی که شرکت تولیدی می باشد، ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامی می باشد.((صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند))

۱۵- کد اقتصادی جدید و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.ir 

تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر ۲: ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است.

تذکر ۳: حضور مدیرعامل در مراحل برابراصل نمودن مدارک الزامی است.

تذکر ۴: حضور مدیرعامل در کلاسهای آموزشی بر اساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است.

لازم به ذکر است ثبت نام کلاسها در سامانه http://edu.tccim.ir/Elearning.aspx  انجام می گیرد.

تذکر ۵: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.

تذکر ۶: متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد .

تذکر ۷: کلیه پرداختها بصورت غیر حضوری و در سامانه کارت بازرگانی هوشمند به نشانی https://cscs.chambertrust.ir انجام می شود .