پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

یکشنبه, 15 تیر 1399 ساعت 11:05 درج مطلب توسط: 
این مورد را ارزیابی کنید
(72 رای‌ها)

*** مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی ***

 

۱- اسکن فرم دال ( تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی)

۲- اسکن کارت ملی جدید ( در صورت نداشتن کارت ملی جدید ارائه کارت ملی قبلی به همراه رسید کارت جدید الزامی است)

تذکر: در صورت نداشتن کارت ملی جدید ارائه کارت ملی قبلی به همراه رسید کارت جدید الزامی است.

۳- اسکن و بارگذاری عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )

۴- ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری از طرف سازمان امور مالیاتی.

۵- در صورت تغییر آدرس و سرمایه ارائه اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی جدید الزامی است.

۶- اصل مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند)

۷- مدارک مالکیت:

الف - سند مالکیت به نام متقاضی به آدرس محل کار( آدرس درج شده در اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی).

ب - اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی به آدرس محل کار ( آدرس درج شده در اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی)

ج - اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام متقاضی به آدرس محل کار ( آدرس درج شده در اظهارنامه ثبت دفاتر بازرگانی) 

تبصره: در صورت نداشتن مدارک مالکیت فوق الذکر، ارائه سند مالکیت به همراه اجاره نامه عادی(دستی) قابل قبول می باشد.

تذکر ۱: مدارک مالکیت می بایست به همراه فرم  تکمیل شده تعهد احراز مکان که در سایت اتاق قابل دسترس می باشد،اسکن گردد.

۸- درصورتیکه از تاریخ انقضای کارت بیش از دوسال گذشته باشد علاوه بر مدارک فوق ارائه مدارک ذیل نیز الزامی است :

الف - اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.

ب- اصل گواهی بانک (فرم الف) مبنی بر تایید حساب به نام متقاضی و نداشتن هرگونه چک برگشتی، به همراه اصل دسته چک.

ج- اصل مدرک تحصیلی معتبر ( حداقل دیپلم متوسطه ) مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد .

تبصره: دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند و ملزم به ارائه اصل مدرک تولید هستند .

تبصره ۲: افرادی که فاقد مدرک تحصیلی می باشند در صورتی که دارای معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند می توانند مدارک مربوطه را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .

تبصره ۳: افرادی که فاقد مدرک تحصیلی هستند اما ۳ سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .

 

تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر ۲: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد (برای کارتهای دو سال گذشته).

تذکر ۳: متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد .

تذکر ۴: کلیه پرداختها بصورت غیر حضوری و در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند به نشانی https://cscs.chambertrust.ir انجام می گردد .

 

 

*** مدارک موردنیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی ***

 

۱- فرم دال ( تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی ).درصورت تغییر مدیرعامل،این فرم نیاز به گواهی امضاء دردفترخانه اسناد رسمی دارد.

۲- ارائه اصل کارت بازرگانی برای کارت هایی که اعتبار دارد ( درزمان حضور در اتاق) .

۳- ارسال سیستمی گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری از طرف سازمان امور مالیاتی مربوطه.

۴- مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی (در حال حاضر استعلام این مدرک به صورت برخط با سازمان تامین اجتماعی انجام می گردد و نیازی به مدرک فیزیکی نمی باشد)

۵- اسکن و بارگذاری عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید ) 

۶- روزنامه رسمی تغییرات.

تذکر ۱: در شرکتهای سهامی عام یا خاص چنانچه مدت تصدی هیئت مدیره به پایان رسیده باشد ارائه روزنامه رسمی ابقاء مجدد هیئت مدیره الزامیست.

تذکر ۲: درصورت تغییر نوع شرکت علاوه بر ارائه روزنامه رسمی تغییر، ارائه اظهارنامه مربوط به نوع فعلی شرکت صادره از اداره ثبت شرکتها الزامیست .

۷- در صورت تغییر مدیرعامل علاوه بر سایر مدارک :

الف - اصل کارت ملی ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد).

تذکر: در صورت نداشتن کارت ملی جدید ارائه کارت ملی قبلی به همراه رسید کارت جدید الزامی است.

ب- گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.

ج- کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان .

تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۰ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .

تبصره ۲: حضور مدیرعامل جدید جهت برابر با اصل نمودن مدارک الزامی است .

د- مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم).

تبصره ۱: دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی وخدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند .

تبصره ۲: افرادی که فاقد مدرک تحصیلی می باشند در صورتی که دارای معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت می باشند می توانند مدارک مثبته را جهت تکمیل پرونده و شرکت در کمیسیون به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند

تبصره ۳: افرادی که فاقد مدرک تحصیلی هستند اما ۳ سال سابقه عضویت در اتاق را دارند می توانند با درخواست کتبی به مدیریت واحد عضویت مراجعه نمایند .

ه - داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام

۸- اشخاص غیرایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند ۸ ملزم به ارائه تائید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و اسکن پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک می باشند.

۹- ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند).

۱۰- ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل:

الف - اصل سند مالکیت به نام شرکت به آدرس دفتر مرکزی

ب - اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت و به آدرس دفتر مرکزی.

ج - اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت به آدرس دفتر مرکزی. 

تبصره: در صورت نداشتن مدارک مالکیت فوق، ارائه سند مالکیت به همراه اجاره نامه عادی(دستی) قابل قبول می باشد.

تذکر: مدارک مالکیت می بایست به همراه فرم  تکمیل شده تعهد احراز مکان که در سایت اتاق قابل دسترس می باشد، اسکن گردد.

درصورتیکه از تاریخ انقضای کارت بیش از دوسال گذشته باشد علاوه برسایر مدارک ارائه مدارک ذیل نیز الزامی است:

د-  اصل کارت ملی مدیرعامل ( در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویر شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد).

تذکر: در صورت نداشتن کارت ملی جدید ارائه کارت ملی قبلی به همراه رسید کارت جدید الزامی است.

ه- اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.

و- مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم).

ز- اصل گواهی بانک(فرم الف) مبنی بر تایید حساب جاری به نام شرکت و نداشتن هرگونه چک برگشتی، به همراه اصل دسته چک.

تذکر ۱: کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

تذکر ۲: کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می گردد.(برای کارتهای دو سال گذشته و تغییر مدیرعامل)

تذکر ۳: متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیتهای خاص درزمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود وبرای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد .

تذکر ۴: کلیه پرداختها بصورت غیر حضوری و در سامانه هوشند کارت بازرگانی به نشانی https://cscs.chambertrust.ir انجام می شود .

 

بازدید 36432 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 15 تیر 1399 ساعت 11:05

نظر دادن

تکمیل فیلد های ستاره دار(*) الزامی می باشد.