پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

بولتن

بولتن

فهرست مطالب :

- بایسته‌های نظام مالیاتی برای خروج از رکود  
- بررسی تجربه مالزی در توسعه بازار بدهی شرکتی


 


 

 

فهرست مطالب:
- چه کسی جایزه نوبل اقتصاد را برد؟
- واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام، مشکلات و راه کارها 
- مدل های درآمدی در ایالات متحده آمریکا

فهرست مطالب:
 - تأمین مالی تولید
 - بررسی وضعیت بازار بدهی در ایران
 - بررسی شاخص صنعتی شدن

-بررسی مشکلات فرآیند صدور چک در ایران با بهره گیری از تجربه سایر کشورها

 فهرست مطالب :
- اصلاح نظام تأمین مالی در ایران  
- تدوین استراتژی توسعه اقتصادی
- اصلاح نظام تعرفه با رویکرد الحاق بهWTO
- حمایت از حقوق مالکیت و نگرش به مالکیت فکری
 

فهرست مطالب:
-    اثرات سقوط قیمت نفت بر اقتصاد ایران
-    نفت  و بودجه سال 1394
-    تغییر فرم واردات کالاهای صنعتی
-    رویگردانی از سرمایه گذاری در بخش صنعت
-    مدل نروژی برای بهره مندی از رانت نفت
-    آیا بانک ها و بخش مالی باعث کاهش بهره وری و رکود اقتصادی می شوند ؟

صفحه9 از9