پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

شنبه, 15 تیر 1398 ساعت 09:06

آگهی تمدید فراخوان عضویت درمجمع موسسین انجمن قیر ایران

 

به اطلاع می رساند آگهی تمدید فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع موسسین انجمن قیر ایران به پیوست می باشد.

بازدید 199 دفعه