پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

سه شنبه, 11 تیر 1398 ساعت 08:46

انعکاس مجامع اتاق مشترک بازرگانی ایران – قزاقستان

 

به اطلاع می رساند مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان روز شنبه مورخ 98/04/29 ساعت 13:30 با دستور جلسات ذیل در سالن طبقه هشتم اتاق ایران برگزار می گردد.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:
•    ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره در سال 1397
•    ارائه گزارش مالی و تصویب آن در سال 1397
•    ارائه گزارش بازرس
•    انتخابات بازرس
•    انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی
•    طرح سایر موضوعاتی  که در صلاحدید مجمع باشد.

دستور جلسه مجمع فوق العاده:
•    اصلاح و تصویب اساسنامه مصوب شورای عالی نظارت


بازدید 75 دفعه