پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دوشنبه, 10 تیر 1398 ساعت 13:32

فراخوان ارسال مقالات دومین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی ایران

 

به اطلاع می رساند اتاق ایران در نظر دارد دومین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی کشور را در روز 22 مردادماه سال جاری مصادف با روز ملی تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی برگزار نماید. یکی از برنامه‌های این رویداد ملی، بررسی مقالات در خصوص محورهای همایش (فراخوان پیوست) است.

بازدید 71 دفعه