پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دوشنبه, 10 تیر 1398 ساعت 10:05

فراخوان اتاق ایران برای احصاء مصاديق امتيازات و منافع موضوع ماده ۲۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار

 

اتاق ایران در راستای اجرای تکلیف قانونی موضوع " بند (د) ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار " و در راستای تسهیل فعالیت بخش خصوصی در رقابت با بخش­های دولتی، در نظر دارد مصادیق امتيازات و منافع تعلق­ یافته به بخش‌ خصوصي و تعاوني که شرکت­های دولتی نباید از آنها منتفع گردند ( محتوای ماده 27 قانون بهبود مستمر) را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه دهد. از کلیه فعالین اقتصادی دعوت به­ عمل می­ آید نظرات خود را در خصوص مصادیق امتیازات فوق­ الذکر از طریق نمابر دبیرخانه اتاق ایران به شماره 88825111 خطاب به معاونت اقتصادی اتاق و با ذکر "فراخوان نظرسنجی" ارسال نمایند. همچنین شماره تماس 85732490 معاونت اقتصادی اتاق نیز آماده دریافت نظر و پیشنهاد فعالان بخش خصوصی در این خصوص است.

 

بازدید 61 دفعه