چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398 ساعت 15:03

برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و اوکراین

 

به اطلاع اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و اوکراین می رساند مجامع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده این اتاق مشترک با دستور جلسه ذیل  روز سه شنبه مورخ 98/02/17 ساعت 15:00 در طبقه اول ساختمان جدید برگزار می گردد.

دستور جلسه مجمع عادی سالیانه:
•    استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی
•     تصویب صورتهای مالی
•    تصویب بودجه سال 2019، انتخاب بازرس قانونی
•     انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و سایر موارد

دستور جلسه مجمع فوق العاده:
•    تصویب اساسنامه جدید

بازدید 164 دفعه