پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

یکشنبه, 13 آبان 1397 ساعت 12:57

اصلاح قوانین مالیاتی بلاروس در خصوص شرکتهای خارجی

 

با توجه به اصلاحات انجام شده در قوانین مالیاتی بلاروس که از اول ژانویه 2019 اجرایی خواهد شد، در صورت مشخص نبودن اصل خارجی یا بلاروسی بودن شرکتها، معیارهای جدیدی به شرح ذیل برای تعیین این موضوع در نظر گرفته شده است:
1-کشوری که محل استقرار ادوات و مدیریتی عالی شرکت می باشد.
2- کشوری که محل تصمیم گیری های اصلی و مهم شرکت است.
3- کشوری که محل نگهداری و ثبت مدارک اصلی حسابداری شرکت است.
4-کشوری که محل اقامت مالک و مدیرعامل شرکت است.
در این تغییرات قانونی هنوز مشخص نیست این قانون در مورد شرکت های مقیم در پارک فن آوری( که بر اساس فرمان شماره 8 ریاست جمهوری اجازه دارند توسط شرکتهای خارج از بلاروس مدیریت شوند) نیز اعمال خواهد شد یا خیر و پیش بینی می شود شرکتهای فن آوری اطلاعات و شرکت های حمل و نقل از جمله شرکتهای باشند که از این تغییرات متاثر خواهند شد.


بازدید 202 دفعه