پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

شنبه, 19 خرداد 1397 ساعت 12:25

کاهش نرخ کارمزد خدمات صندوق ضمانت صادرات در کشورهای آفریقایی

 

 

بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران، سقف نرخ کارمزد سالانه خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران در کشورهای آفریقایی، برای اعتبارات کوتاه‌مدت 1.5 درصد و برای اعتبارات میان‌مدت و بلندمدت یک درصد تعیین شد.

هیات وزیران به پیشنهاد مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران و به استناد ماده 7 قانون چگونگی اداره این صندوق، اضافه شدن یک بند به ماده 3 تصویب‌نامه بسته نرخ‌های کارمزد خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 1394 را تصویب کرد.

بر این اساس در کشورهای آفریقایی حداکثر سقف نرخ کارمزد (حق بیمه) سالانه قابل اخذ برای اعتبارات کوتاه‌مدت 1.5 درصد و برای اعتبارات میان‌مدت و بلندمدت یک درصد با رعایت بندهای الف، ب و ت ماده 2 تصویب‌نامه مذکور تعیین می‌شود.

همچنین مابه‌التفاوت نرخ کارمزد (حق بیمه) تخصیصی برای کشورهای آفریقایی که بر اساس تفاوت نرخ‌های مذکور با نرخ‌های این تصویب‌نامه محاسبه می‌شود، توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور در بودجه سنواتی صندوق پیش‌بینی خواهد شد.

متن کامل بسته نرخ‌های کارمزد (حق بیمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران که در تاریخ 1394/9/22 از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد به شرح زیر بوده و بند جدید افزوده شده به ماده 3 آن نیز به‌صورت برجسته مشخص شده است:

بسته نرخ‌های کارمزد (حق بیمه)خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران

ماده 1- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- بیمه اعتبار صادراتی کوتاه‌مدت: کلیه پوشش‌های بیمه‌ای ارائه شده توسط صندوق ضمانت صادرات ایران جهت فعالیت‌های صادراتی با دوره اعتبار کمتر از دو سال.

ب- بیمه اعتبار صادراتی میان و بلندمدت: کلیه پوشش‌های بیمه‌ای ارائه شده توسط صندوق ضمانت صادرات ایران جهت فعالیت‌های صادراتی با دوره اعتبار برابر یا بیش از دو سال.

پ- بیمه‌نامه خاص صادرات:این بیمه‌نامه تنها یک اعتبار اسنادی/ قرارداد صادراتی را تا حداکثر سقف اعتبار بانک گشاینده/ خریدار طرف قرارداد که قبلاً اعتبار آنها توسط صندوق تعیین گردیده است، در مقابل ریسک‌های تجاری و سیاسی تحت پوشش قرار می‌دهد.

ت- بیمه‌نامه کل گردش صادرات: این بیمه‌نامه به‌صورت یک‌ساله جهت پوشش محموله‌های مختلف صادرکنندگان به خریداران خارجی متعدد در کشورهای هدف صادراتی تا سقف اعتبار هر خریدار که قبلاً توسط صندوق تعیین شده است، در مقابل ریسک‌های تجاری و سیاسی تحت پوشش قرار می‌دهد.

ث- بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری: این بیمه‌نامه اصل و سود سرمایه‌گذاری‌های میان و بلندمدت سرمایه‌گذاران ایرانی در کشورهای هدف را که با هدف توسعه صادرات غیرنفتی در خارج از کشور اجرا می‌شوند، تحت پوشش قرار می‌دهد.

ج- پوشش عندالاقتضا در بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری:سقف پوششی است که صندوق حسب درخواست بیمه‌گذار و در قبال دریافت هزینه مربوط، جهت تحت پوشش قرار دادن ارزش اضافه شده طرح سرمایه‌گذاری در آینده، آن را برای بیمه‌گذار کنار می‌گذارد. در صورت افزایش ارزش طرح سرمایه‌گذاری طی دوره‌های آتی اعتبار بیمه‌نامه، مبلغ افزایش یافته طی الحاقیه‌ای از پوشش عندالاقتضا کسر و به‌عنوان تعهد جدید صندوق، به حداکثر ارزش بیمه شده تحت بیمه‌نامه اضافه می‌شود.

چ- ضمانت‌نامه اعتباری ارزی/ ریالی: سند تعهدآوری است که به‌عنوان وثیقه مورد درخواست اعتباردهندگان ( بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ) و بنا به درخواست آنها جهت تضمین تعهدات صادرکننده از سوی صندوق به‌عنوان ضامن به نفع اعتباردهنده به‌صورت ریالی و یا ارزی (با توجه به نوع تسهیلات مصوب توسط اعتباردهنده) صادر می‌شود.

ح- ضمانت‌نامه اعتبار تولیدی (ریالی و ارزی): سند تعهدآوری است که به‌عنوان وثیقه مورد درخواست تولیدکنندگان و بنا به درخواست آنها جهت تضمین تعهدات صادرکنندگان از سوی صندوق به‌عنوان ضامن به نفع تولیدکننده و یا نمایندگان آنها به‌صورت ریالی و یا ارزی با توجه به نوع درخواست صادر می‌شود. این ضمانت‌نامه صرفاً برای تولیدکنندگان اصلی دارای پروانه تولیدی و یا شرکت‌های توزیع وابسته آنها و یا شرکت‌های تعاونی با فعالیت‌های بازرگانی صادر می‌شود.

خ- ضمانت‌نامه ورود موقت کالا (گمرکی): سند تعهدآوری است که به‌عنوان وثیقه مورد درخواست گمرک جمهوری اسلامی ایران و بنا به درخواست صادرکننده جهت تضمین تعهدات حقوق ورودی، عوارض و جرائم احتمالی واردات موقت (جهت پردازش) توسط صادرکننده صادر می‌شود.

د- سایر ضمانت‌نامه‌ها: ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار، استرداد کسور وجه‌الضمان و غیره، عبارت است از سند تعهدآوری که به‌عنوان وثیقه مورد درخواست کارفرمایان و بنا به درخواست متقاضی/ پیمانکار جهت شرکت در مناقصه، مزایده، صدور خدمات فنی مهندسی و انجام خدمات یا تحویل کالا ظرف مدت مشخص منطبق با شرایط قراردادی/اعتبار اسنادی مربوط حسب مورد جهت تضمین تعهدات قراردادی میان کارفرما و پیمانکار صادر می‌شود.

ذ- واگذاری عواید یا مطالبات قرارداد: چنانچه وام‌گیرنده قراردادهایی را با خریداران قوی (داخلی یا خارجی) منعقد کند، واگذاری قانونی حقوقی و عواید قرارداد، این حق را به وجود می‌آورد تا متعاقب قصور در پرداخت وام، قراردادهای وام‌گیرنده را اجرایی نموده و یا در خصوص قراردادهای عمده وی، به‌جای وام‌گیرنده تصمیم‌گیری کند.

ر- اوراق بهادار با پشتوانه دارایی‌ها: اوراق بهادار با پشتوانه دارایی‌های نظیر لوکوموتیو، تجهیزات پزشکی یا تجهیزات عمرانی، اوراقی هستند که به‌آسانی قابلیت مالکیت دارند.

ز- اوراق بهادار با پشتوانه دارایی‌های ثابت: پشتوانه این‌گونه اوراق بهادار، تجهیزاتی هستند که ممکن است به‌واسطهٔ فیزیکی بودن محدود شوند که از جمله این دارایی‌ها می‌توان به توربین یا ماشین‌آلات تولیدی واقع در یک خط مونتاژ اشاره نمود.

ژ- حساب امانی (Escrow Account): حساب‌های امانی، حساب‌های ذخیره برای پرداخت اقساط بدهی و سایر اشکال حساب‌های مطالبات نقدی را در بر می‌گیرند که به‌عنوان تضمینی برای وام‌دهندگان، از سوی شخصی که تحت کنترل خریدار/ متعهد نبوده و یا مالکیت مشترکی با او ندارد، نگاهداری می‌شوند.

س-SOV+: خریدار با رتبه بهتر از رتبه ارزی دولت

ش- SOV: خریدار دولتی (وزارت امور اقتصادی و دارایی یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

ص-SOV-: خریدار شبه‌دولتی (سایر وزارتخانه‌ها، نهادهای دولتی و عمومی)

ض-CC1 (معادل رتبه A): خریدار با وضعیت اعتباری بسیار خوب

ط-CC2 (معادل رتبه B): خریدار با وضعیت اعتباری خوب

ظ-CC3 (معادل رتبهC): خریدار با وضعیت اعتباری متوسط

ع- CC4 (معادل رتبه D): خریدار با وضعیت اعتباری پایین‌تر از متوسط

غ-CC5 (معادل رتبه E): خریدار با وضعیت اعتباری ضعیف

ف-CC6 (معادل رتبه F): خریدار با وضعیت اعتباری بسیار ضعیف

ماده 2- نرخ‌های کارمزد (حق بیمه) به شرح زیر است:

الف- نرخ‌های کارمزد (حق بیمه) اعتبار صادراتی کوتاه‌مدت در جدولی منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت آمده است.

تبصره 1- دستور کلی محاسبات کارمزد (حق بیمه) به‌صورت (ax+b) است که (x) دوره بازپرداخت (برحسب ماه) بوده و ضرایب (a) و (b)، بسته به گروه‌های مختلف و جهت پوشش (95%) ریسک‌های سیاسی به شرح جدول شماره (1) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشند.

تبصره 2- نرخ‌های کارمزد (حق بیمه) پایه مربوط به پوشش‌های سیاسی کمتر یا بیشتر از (95%)، بر اساس مندرجات جدول شماره (1) پیوست و پس از اعمال تعدیلات مربوط به ضریب (a) متناسب با میزان پوشش، محاسبه خواهد شد.

تبصره 3- نرخ‌های کارمزد (حق بیمه) مربوط به پوشش‌های (95%) ریسک سیاسی و (85%) ریسک تجاری، بر اساس جداول شماره (2) و (3) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، است و پس از اعمال تعدیلات مربوط به ضرایب (a) و (b) متناسب با میزان پوشش، محاسبه خواهد شد.

تبصره 4- در صورت ارائه ضمانت‌نامه بانکی یا اعتبار اسنادی، رتبه بانک به‌جای رتبه خریدار مد نظر قرار خواهد گرفت.

تبصره 5- کارمزد اداری، به شرح جدول شماره (2) منتشره در پایگاه و بر مبنای رقم سقف اعتبار تخصیصی جهت خریدار خارجی اخذ می‌شود. الف- حالت اول: اولین درخواست بیمه‌نامه

ب- حالت دوم: سابقه دریافت تا (2) فقره بیمه‌نامه

پ- حالت سوم: سابقه دریافت حداقل (3) فقره بیمه‌نامه

تبصره 6- در صورت اخذ بیمه‌نامه، کارمزد دریافتی از مبلغ کارمزد (حق بیمه) کسر خواهد شد.

تبصره 7- کارمزد صادرکنندگانی که صندوق به دلیل عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی، قادر به تعیین سقف اعتباری خریداران خارجی آنها نبوده، قابل‌استرداد خواهد بود.

ب- نرخ‌های کارمزد (حق بیمه) اعتبار صادراتی میان و بلندمدت به شرح جدول شماره (3) منتشره در سایت است:

تبصره 1- دستور کلی محاسبات کارمزد (حق بیمه) به‌صورت (ax+b) است که (x) دوره بازپرداخت (برحسب سال) بوده و ضرایب (a) و (b)، بسته به گروه‌های مختلف و جهت پوشش (95%) ریسک‌های سیاسی به شرح جدول شماره (4) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشند.

تبصره 2- نرخ‌های (پایه) کارمزد (حق بیمه) مربوط به پوشش‌های سیاسی کمتر یا بیشتر از (95%)، بر اساس مندرجات جدول شماره (4) پیوست و پس از اعمال تعدیلات مربوط به ضریب (a) متناسب با میزان پوشش، محاسبه خواهد شد.

تبصره 3- نرخ‌های کارمزد (حق بیمه) مربوط به پوشش‌های (95%) ریسک سیاسی و (85%) ریسک تجاری، بر اساس مندرجات جداول شماره (5) و (6) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، است و پس از اعمال تعدیلات مربوط به ضرایب (a) و (b) متناسب با میزان پوشش، محاسبه خواهد شد.

تبصره 4- در صورت ارائه ضمانت‌نامه بانکی یا اعتبار اسنادی، رتبه بانک به‌جای رتبه خریدار مدنظر قرار خواهد گرفت.

پ- نرخ‌های کارمزد (حق بیمه) کل گردش صادرات به شرح جدول شماره (4) منتشره در سایت اعلام شده است.

تبصره 1- نرخ‌های مندرج در جدول فوق متناسب با ریسک کشورهای معرفی شده از سوی صادرکننده، متفاوت و بر مبنای جداول شماره (7) و (8) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، خواهد بود.

تبصره 2- در صورت احراز دو عامل از سه عامل ذکر شده برای هر حالت (تعداد خریداران، تعداد کشور هدف و حجم معامله)، به‌استثنای حالت اول، نرخ بر مبنای حالت قبلی (یک پله تنزل) محاسبه خواهد شد.

تبصره 3-کارمزد (حق بیمه) مربوط به شمولیت‌های بیمه‌نامه کل گردش صادرات، بر اساس شرایط زمان صدور و مطابق با یکی از حالت‌های چهارگانه به‌صورت علی‌الحساب محاسبه و از صادرکننده اخذ خواهد گردید. متعاقباً در انتهای دوره اعتبار بیمه‌نامه، با توجه به شرایط واقعی هر یک از حالات فوق، نرخ مذکور مجدداً محاسبه و با ذی‌نفع بیمه‌نامه تسویه گردد.

تبصره 4- کارمزد (حق بیمه) دو سال اول صدور بیمه‌نامه کل گردش صادرات، مطابق با نرخ‌های فوق اخذ گردیده و برای سال سوم، درصورتی‌که صندوق طی دو سال قبل، خسارتی بابت پوشش‌های ارائه شده نپرداخته باشد، پنج صدم درصد کاهش در نرخ‌ها لحاظ خواهد شد. چنانچه طی این دو سال، خسارت پرداختی بیش از کارمزد (حق بیمه) دریافتی باشد، به نرخ‌های کارمزد (حق بیمه)، به‌تناسب بین پنج صدم تا دو دهم درصد افزوده خواهد شد. درصورتی‌که میزان خسارت پرداختی متجاوز از کارمزد (حق بیمه)دریافتی نگردد، نرخ‌های کارمزد (حق بیمه)سال مذکور بدون تغییر باقی می‌مانند. این قاعده در سال‌های بعد نیز اعمال خواهد شد. ضمناً میزان این نرخ‌ها در سال‌های بعد از سال سوم، افزایش یا کاهش بیشتری نخواهند داشت.

تبصره 5- در بیمه‌نامه کل گردش صادرات، در صورت بهبود رتبه ریسک کشور، کاهش کارمزد (حق بیمه) برای حمل‌های آتی از اولین روز اولین ماه پس از گروه‌بندی جدید کشور اعمال گردیده و چنانچه رتبه ریسک کشور افزایش یابد، افزایش کارمزد (حق بیمه) برای حمل‌های آتی از اولین روز ماه چهارم پس از گروه‌بندی جدید کشور اعمال خواهد شد.

ت- نرخ‌های کارمزد (حق بیمه) سرمایه‌گذاری به شرح جدول شماره (5) منتشره در سایت است.

تبصره 1- حداکثر تا (25%) نرخ کارمزد (حق بیمه) متعلقه، برای کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری امضا کرده‌اند، تخفیف لحاظ می‌شود.

تبصره 2-گروه ریسک انواع ریسک‌های تحت پوشش (مندرج در جدول فوق)، بر اساس گروه‌بندی موسسه بیمه اعتبار صادراتی بلژیک (ONDD) تعیین می‌شود.

تبصره 3- گروه ریسک 'نقض قرارداد' معادل گروه ریسک 'سلب مالکیت' در نظر گرفته می‌شود.

تبصره 4- تخفیف در نرخ‌های کارمزد (حق بیمه) متناسب با تعداد ریسک‌های تحت پوشش و در قالب جدول شماره (6) منتشره در پایگاه اعمال می‌شود.

تبصره 5- نرخ پوشش عندالاقتضا (مطابق با تعریف ارائه شده در بند (و) ماده (1)، (25%) نرخ‌های کارمزد (حق بیمه) جدول شماره (6) از مبلغ عندالاقتضا است.

ماده 3- شرایط مشترک نرخ‌های حق بیمه به شرح زیر است:

الف-متناسب با ترکیب وثایق ارائه شده (در ایران) از سوی متقاضی، تخفیفاتی به شرح جدول شماره (7) و حداکثر تا میزان (30%) کارمزد (حق بیمه) متعلقه اعمال خواهد شد. تخفیف‌های مذکور صرفاً جهت افزایش نرخ‌های اعمال شده نسبت به گروه ریسک دولت (SOV) در نظر گرفته می‌شود. همچنین حداکثر میزان تخفیف قابل‌اعمال برای ارائه وثیقه ملکی سهل البیع در کشور ثالث با ریسک پایین تا متوسط (10% ) خواهد بود.

تبصره - در صورت تأمین مالی کل یا بخشی از طرح توسط یک مؤسسه مالی بین‌المللی، (5%) تخفیف در کارمزد (حق بیمه) اعمال خواهد شد.

ب- متناسب با ترکیب وثایق ارائه شده از سوی خریدار یا کارفرما تخفیفاتی در ضریب (b) دستور محاسبه نرخ کارمزد (حق بیمه) (جداول شماره (1) و (4) پیوست)، به شرح جدول شماره (8) اعمال خواهد شد که در صورت ارائه وثایق ترکیبی، حداکثر میزان تخفیف، (35%) خواهد بود. همچنین اوراق بهادار با پشتوانه دارایی‌های ثابت طرح تحت پوشش نمی‌توانند به‌صورت توأمان در یک معامله مورد استفاده قرار گیرند.

تبصره - درصد تخفیف در صورت گشایش حساب امانی، بسته به کشور، متفاوت و حداکثر (20%) خواهد بود.

پ- جایزه عدم خسارت جهت بیمه‌گذاران/ صادرکنندگان خوش‌حساب، حداکثر تا (20%) کارمزد (حق بیمه) دریافتی در نظر گرفته خواهد شد. ملاک خوش‌حسابی و نحوه پرداخت جایزه مذکور، توسط هیئت‌مدیره صندوق تعیین خواهد شد.

ت- برای آن دسته از بیمه‌گذارانی که در شمار صادرکنندگان نمونه کشوری محسوب می‌گردند، حداکثر تا (40%) درصد در کارمزد (حق بیمه) قابل دریافت و برای بیمه‌گذارانی که به‌عنوان صادرکنندگان ممتاز کشوری برگزیده شده‌اند، حداکثر تا (50%) کارمزد (حق بیمه) قابل دریافت تخفیف در نظر گرفته می‌شود. دستورالعمل داخلی صندوق در خصوص نحوه اعمال تخفیف مبنای عمل است.

ث- مجموع تخفیف در کارمزد (حق بیمه) و جایزه عدم خسارت برای صادرکنندگان ممتاز ملی حداکثر (50%) و برای صادرکنندگان نمونه ملی حداکثر (40%) خواهد بود.

ج- نرخ کارمزد (حق بیمه) پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری قراردادها و اعتبارات صادراتی و ریسک سیاسی طرح‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای عراق و افغانستان توسط صندوق ضمانت صادرات ایران برای دوره بازپرداخت تا شش ماه، (5/0) درصد و برای هر ماه مازاد بر شش ماه، ماهیانه (0833/0) درصد علاوه بر نیم درصد تا حداکثر سالیانه یک درصد تعیین می‌گردد. مابه‌التفاوت یارانه کارمزد (حق بیمه) تخصیصی جهت دو کشور فوق که بر اساس تفاوت نرخ‌های مذکور با نرخ کشورهای (گروه 7) موضوع بند (د) ماده (2) محاسبه می‌شود، توسط دولت در بودجه سنواتی صندوق منظور خواهد شد.

چ- درصورتی‌که صرفاً ریسک‌های سیاسی پوشش داده شوند، نرخ کارمزد (حق بیمه) گروه (SOV) قرار خواهد گرفت. درصورتی‌که فقط ریسک‌های تجاری پوشش داده شوند، مابه‌التفاوت نرخ کارمزد (حق بیمه) طبقه خریدار (CC1-CC5) با گروه (SOV) اخذ خواهد شد.

ح- در صورت افزایش رتبه ریسک کشور طی دوره پوشش، نرخ کارمزد (حق بیمه) تا خاتمه دوره مذکور، بر اساس رتبه قبلی (پایین‌تر) محاسبه گردیده و چنانچه رتبه ریسک کشور بهبود (کاهش) یابد، بلافاصله محاسبات کارمزد (حق بیمه) بر مبنای رتبه جدید صورت خواهد پذیرفت.

خ- در کشورهای آفریقایی حداکثر سقف نرخ کارمزد (حق بیمه) سالانه قابل اخذ برای اعتبارات کوتاه‌مدت (1.5%) و برای اعتبارات میان‌مدت و بلندمدت (1%) با رعایت بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (2) این تصویب‌نامه، تعیین می‌شود. مابه‌التفاوت نرخ کارمزد (حق بیمه) تخصیصی جهت کشورهای آفریقایی که بر اساس تفاوت نرخ‌های مذکور با نرخ‌های این تصویب‌نامه محاسبه می‌شود، توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور در بودجه سنواتی صندوق پیش‌بینی خواهد شد.

ماده 4- نرخ‌های کارمزد ضمانت‌نامه‌ها به شرح زیر است.

الف- نرخ‌های کارمزد ضمانت‌نامه‌های اعتباری ریالی/ ارزی به شرح جدول شماره (9) منتشره در پایگاه است.

تبصره 1- نرخ‌های فوق جهت پوشش (100%) ریسک است.

تبصره 2- در خصوص نرخ‌های کارمزد ضمانت‌نامه‌های اعتباری ارزی، (20% ) افزایش در نرخ‌های فوق اعمال خواهد شد.

ب-نرخ‌های کارمزد سایر ضمانت‌نامه‌ها (شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار، کسور وجه‌الضمان و گمرکی) به شرح جدول شماره (10) منتشره در سایت است.

تبصره 1-نرخ‌های فوق جهت پوشش ( 100%) ریسک است.

تبصره 2- نرخ‌های کارمزد جدول شماره (10)، بر مبنای سال بوده و برای دوره‌های کمتر و یا بیشتر از یک سال، متناسب با زمان، کارمزد مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره 3- نرخ‌های مندرج در جدول فوق، مختص پیمانکاران پایه یک در رشته مرتبط با موضوع پروژه متقاضی ضمانت‌نامه بوده و برای سایر پایه‌ها (پایه 2 تا 5)، به ترتیب افزایش 10 درصدی به ازای هر پایه در نظر گرفته خواهد شد. مبنای تشخیص و تعیین پایه یک تا پنج پیمانکاران، گواهی تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی پیمانکاران توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.

تبصره 4- مبنای اخذ کارمزد صدور ضمانت‌نامه‌های گمرکی، نرخ‌های مندرج در گروه (7) جدول فوق از CC1 تا CC6 برای رتبه‌های اعتباری صادرکنندگان (A) تا (F ) است.

ماده 5- شرایط مشترک نرخ کارمزد ضمانت‌نامه‌ها به شرح زیر است:

الف- متناسب با ترکیب وثایق مازاد ارائه شده نسبت به میزان مصوب در ایران از سوی متقاضی، تخفیفاتی به شرح جدول شماره (11) و حداکثر تا میزان (30%) حق بیمه متعلقه اعمال خواهد شد. اعمال این تخفیفات متناسب با مازاد وثیقه نوع اول (وثیقه ملکی سهل البیع، اوراق مشارکت، ضمانت‌نامه بانکی، سهام پذیرفته شده در بورس و سپرده نقدی) ارائه شده نسبت به وثیقه مصوب بر اساس اعتبارسنجی مشتری صورت خواهد پذیرفت. این تخفیفات شامل دوره تمدید نخواهد بود:

تبصره 1-تخفیف‌های مذکور صرفاً جهت افزایش نرخ‌های اعمال شده نسبت به گروه ریسک دولت (SOV) در نظر گرفته می‌شود. همچنین حداکثر میزان تخفیف قابل‌اعمال برای ارائه وثیقه ملکی سهل البیع در کشور ثالث با ریسک پایین تا متوسط، (10%) خواهد بود.

تبصره 2- درصد تخفیف جهت ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبارات اسنادی، بسته به رتبه بانک متفاوت و به شرح جدول شماره (12) خواهد بود:

ب- درصورتی‌که ضمانت‌نامه‌ای زودتر از موعد تسویه شود، (80%) کارمزد دوره تعجیل در تسویه (از زمان تسویه تا سررسید نهایی ضمانت‌نامه) به متقاضی مسترد خواهد شد.

پ- درصورتی‌که ضمانت‌نامه‌ای به‌صورت اقساطی/ چند مرحله‌ای تسویه گردد، (80%) کارمزد دوره تسویه هر قسط (از زمان تسویه آن قسط/ آن مرحله تا سررسید نهایی ضمانت‌نامه)، پس از تسویه نهایی ضمانت‌نامه، به متقاضی مسترد خواهد شد.

ت- جایزه عدم خسارت جهت صادرکنندگان خوش‌حساب، حداکثر تا (20%) کارمزد دریافتی در نظر گرفته خواهد شد. ملاک خوش‌حسابی و نحوه پرداخت جایزه مذکور، توسط هیئت‌مدیره صندوق تعیین خواهد شد.

ث- در صورت مشارکت بانک و یا بانک‌های عامل در تضمین صادره، مبلغ کارمزد قابل اخذ بر اساس نرخ‌های مندرج در جداول شماره (9) و (10) و متناسب با سهم و میزان مشارکت صندوق محاسبه و دریافت می‌شود.

 

بازدید 511 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 19 خرداد 1397 ساعت 12:25