در مواردي که اقلام صادراتي زياد باشد تنظيم فرم گواهی مبدا به چه صورت است؟

در چنين مواردي در ستون مشخصات کالا صادر کننده مي بايست عبارت ;AS IN THE PAKING LIST NO ATTACHED را درج و در گواهی مبدا نیز شماره PAKING LIST را ذکر نموده و PAKING LIST را به همراه گواهی مبدا جهت تاييد امضا ارائه نمايد.