حداقل مدرک تحصیلی برای صدور کارت بازرگانی چیست؟

حداقل دیپلم متوسطه