پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

معاونت اقتصادی

معاونت اقتصادی

فهرست مطالب : گزارش شماره1:اقتصاددان به مثابه لوله کش،

گزارش شماره 2: آینده پژوهی، اجتناب از آینده های نامعلوم، خلق آینده های دلخواه

چهارشنبه, 23 خرداد 1397 ساعت 13:16

چکیده آمارهای اقتصادی(شماره58)- اردیبهشت 97

در این شماره منتشر شد:
•    سهم اشتغال بخش خصوصی و دولتی در سال 1396
•    پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران و کشورهای منطقه منا تا سال 2020
•    عملکرد شاخص های مالیاتی کشور- سال 1395 و 1396:
-    نسبت عملکرد درآمدهای مالیاتی به GDP
-  نسبت عملکرد درآمدهای مالیاتی به  منابع عمومی دولت
-    نسبت عملکرد درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه ای
-    سهم مالیات بر کالاها و خدمات، اشخاص حقوقی، واردات، درآمد و ثروت
-   ترکیب درآمدهای مالیاتی و نرخ رشد آن
•    تراز مثبت بازرگانی کشور در ماه دوم سال 1397
•    نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت 97
•    نرخ رشد شاخص بهای کالاهای صادراتی در فروردین 97
•    تسهیلات پرداختی بانک ها در فروردین 97 به تفکیک بخش های اقتصادی و  به تفکیک هدف از پرداخت آنها
•    آمارهای مربوط به فناوری اطلاعات از سال 1390 تا 1395
•    طرف های مهم تجاری و اقلام عمده وارداتی و صادراتی در 2 ماهه سال 1397
•    و ...

چهارشنبه, 02 خرداد 1397 ساعت 10:45

چکیده آمارهای اقتصادی(شماره57)- فروردین 97

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نیز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می  باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نیز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می  باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 ساعت 12:40

بررسی مسائل روز اقتصادی ایران - فروردین 97

فهرست مطالب : تبیین نقش دولت در توسعه صادرات؛ با نگاهی به تجارت کشور

سه شنبه, 04 ارديبهشت 1397 ساعت 12:58

بررسی مسائل روز اقتصادی ایران -اسفند 96

فهرست مطالب : وضعیت تامین مالی تولید از شبکه بانکی؛ تجربه کشورهای آلمان وژاپن و ارائه توصیه های سیاستی برای ایران

صفحه1 از19