پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

معاونت اقتصادی

معاونت اقتصادی

•    آمار مربوط به حساب های ملی در تابستان 1397: رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش های اقتصادی و ...
•    آمار تجارت در  7، 8 و 9 ماهه سال 1397
•    تاثیر میعانات گازی در معکوس کردن روند صادرات و تراز تجاری در آذر 1397
(با احتساب میعانات: صعودی، بدون احتساب آن: نزولی)
•    کاهش سهم ایران در تولید نفت خام در اوپک برای اولین بار در نوامبر سال 2018 از %11 به %9.8:
افت تولید به زیر 3 میلیون بشکه در روز و تنزل ایران از جایگاه سوم به چهارم در بین کشورهای منطقه
•    بررسی وضعیت ایران در شاخص های بین المللی
•    شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی 2018
•    شاخص نوآوری جهانی 2018
•    شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی 2019
•    شاخص های حکمرانی جهانی 2017
•    شاخص حقوق مالکیت بین المللی 2018
•    شاخص رقابت پذیری جهانی 2018
•    تسهیلات پرداختی بانک ها به فعالیت های اقتصادی مختلف و هدف از پرداخت آنها در 6 ماهه 97
•    افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه:  66.4 درصد اقلام قابل تجارت در آبان 97 (بانک مرکزی) و 54.5 درصد خوراکی ها و آشامیدنی ها در آذر 97 (مرکز آمار ایران)
•    و ...

•    آمار مربوط به حساب¬های ملی در تابستان 1397: رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش¬های اقتصادی و ...
•    آمار تجارت در  7، 8 و 9 ماهه سال 1397
•    تاثیر میعانات گازی در معکوس کردن روند صادرات و تراز تجاری در آذر 1397
(با احتساب میعانات: صعودی، بدون احتساب آن: نزولی)
•    کاهش سهم ایران در تولید نفت خام در اوپک برای اولین بار در نوامبر سال 2018 از %11 به %9.8:
افت تولید به زیر 3 میلیون بشکه در روز و تنزل ایران از جایگاه سوم به چهارم در بین کشورهای منطقه
•    بررسی وضعیت ایران در شاخص¬های بین¬المللی
•    شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی 2018
•    شاخص نوآوری جهانی 2018
•    شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی 2019
•    شاخص های حکمرانی جهانی 2017
•    شاخص حقوق مالکیت بین المللی 2018
•    شاخص رقابت پذیری جهانی 2018
•    تسهیلات پرداختی بانک ها به فعالیت¬های اقتصادی مختلف و هدف از پرداخت آنها در 6 ماهه 97
•    افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه:  66.4 درصد اقلام قابل تجارت در آبان 97 (بانک مرکزی) و 54.5 درصد خوراکی¬ها و آشامیدنی¬ها در آذر 97 (مرکز آمار ایران)
•    و ...

چهارشنبه, 30 آبان 1397 ساعت 12:29

بررسی مسائل روز اقتصادی ایران-آبان 97

فهرست مطالب :وضعیت رقابت پذیری ایران در سال 1397
بر اساس گزارش رقابت پذیری جهانی 2018

صفحه1 از21