پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دبیر پورتال

دبیر پورتال

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک http://chambertrust.ir/wto  کلیک کنید.

WTO

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با درک ضرورت آشنایی فعالین اقتصادی کشور با قواعد و مقررات بین المللی حاکم بر مناسبات کسب و کار در شرایط جهانی شدن اولین دوره آموزشی الکترونیکی را برگزار می نماید.

جمعه, 20 اسفند 1395 ساعت 02:35

Privacy Policy

یکشنبه, 17 بهمن 1395 ساعت 23:45

سامانه پایش محیط کسب و کار

شنبه, 11 دی 1395 ساعت 04:02

ورود راهبران سامانه

صفحه1 از4