پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

سه شنبه, 04 ارديبهشت 1397 ساعت 12:58

بررسی مسائل روز اقتصادی ایران -اسفند 96

فهرست مطالب : وضعیت تامین مالی تولید از شبکه بانکی؛ تجربه کشورهای آلمان وژاپن و ارائه توصیه های سیاستی برای ایران

منتشرشده در بولتن

تهیه گزارش "الویت های همکاری اقتصادی-تجاری با ژاپن" به درخواست معاونت اقتصادی اتاق تهیه شد. این گزارش که 90% آن تکمیل شده است مبتنی بر چهار فصل می باشد. در فصل اول، نگاهی اجمالی به اقتصاد ژاپن با توجه به شاخص های عمده اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده بخش ها و ...) و شاخص رقابت پذیری این کشور صورت گرفته است.
در فصل دوم، به بخش های اقتصادی دارای پتانسیل ژاپن در سطح بین المللی، بر اساس شاخص مزیت رقابتی آشکار شده و دیگر منابع بین المللی پرداخته شده است. این بخش ها شامل صنعت اتومبیل، هواپیما و تجهیزات حمل و نقل، ماشین آلات، کامپوتر، ابزار نوری (اپتیکی) و الکترونیکی، دستگاه ها و تجهیزات مخابرات، مواد و محصولات شیمیایی، آهن و فولاد، صنعت رباتیک، صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات، فناوری های بر هم زننده، تحقیق و توسعه و بسته مالکیت فکری می باشد.
در فصل سوم، شرکت  های بزرگ و مطرح در رتبه بندی شرکت های بزرگ دنیا از نظر ارزش بورسی و میزان فروش، بر اساس سایت های Fortune یا Forbes فهرست شده اند.
در فصل آخر نیز، ابتدا الویت های سرمایه گذاری ایران بر اساس فهرست وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان خواهد شد و سپس بخش های مزیت دار ژاپن بر اساس آنچه گفته شد استخراج می گردد. بعد از این دوقسمت رشته های فعالیت اقتصادی فعالان اتاق بازرگانی ایرانی و تطابق مزیت های ژاپن در آنها و در نهایت ترکیب الویت های کشور و رشته های اصلی فعالیت های اقتصادی بازرگانان با مزیت های ژاپن صورت گرفته و همچنین به مورادی که ژاپن در آنها دارای الویت است ولیکن در فهرست وزارت صمت و فعالیت های اقتصادی بازرگانان جای ندارد اشاره (در متن گزارش توضیح کامل دارد) و پیشنهاداتی عرضه شده اشت

اطلاعات تکميلي

  • موضوع اولویت های همکاری اقتصادی
منتشرشده در گزارش های کشوری