پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

شنبه, 22 ارديبهشت 1397 ساعت 12:32

بررسی مسائل روز اقتصادی ایران - دی 96

فهرست مطالب : گزارش شماره1 : مطالعه تطبیقی در خصوص تاسیس دفاتر تجاری
  گزارش شماره 2 : ساختار بانک مرکزی انگلستان

منتشرشده در بولتن

در این مطالعه که به طور موردی کشور فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است، روابط دانشگاه و صنعت از دو زاویه دنبال شده است. یکی، از منظر دانشگاه که ارتباطات و مراکز توسع ه­ای دانشکده اینسیاد به عنوان یکی از بزرگترین و پیشروترین دانشکده ­های بازرگانی در جهان مورد مطالعه قرار گرفته است و دیگری، از منظر اتاق فرانسه که به عنوان نماینده بخش خصوصی ارتباطات آن با دانشکده ­ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی بررسی شده است.

اطلاعات تکميلي

  • موضوع بخش خصوصی