پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

موضوع :
مشارکت عمومی- خصوصی


اطلاعات تکميلي

  • موضوع محیط کسب و کار
منتشرشده در بروشور
چهارشنبه, 30 آبان 1397 ساعت 12:02

بررسی مسائل روز اقتصادی ایران - بهمن 96

فهرست مطالب : مشارکت عمومی- خصوصی در پروژه‌های زیرساختی؛
مطالعه تجربه‌های موفق و ارائه الگویی برای ایران

منتشرشده در بولتن

فهرست مطالب:
- چه کسی جایزه نوبل اقتصاد را برد؟
- واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام، مشکلات و راه کارها 
- مدل های درآمدی در ایالات متحده آمریکا

منتشرشده در بولتن