پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

در این شماره منتشر شد:
•    آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در پایان سال 1396:
    تولید ناخالص داخلی و سهم آن بر حسب فعالیت¬های اقتصادی
    رشد اقتصادی، مصرف خصوصی و دولتی و تراز پرداخت¬ها
•    آمار بانک مرکزی، سال 1396 و بهار 1397:
    وضع مالی دولت (درآمد، پرداخت¬های جاری و عمرانی و ...)

    پول، شبه پول و نقدینگی
•    نرخ بیکاری، مشارکت اقتصادی و اشتغال در بخش¬های کشاورزی، صنعت و خدمات- بهار 1397
•    جایگاه ایران و کشورهای عمده تولیدکننده فلزات اساسی- گزارش سال 2018
•    آمار صادرات و واردات گمرک، به تفکیک کشورهای طرف تجاری و اقلام عمده تجاری فروردین
     تا خرداد 97
•    صادرات خدمات سال 1396
•    تسهیلات پرداختی به بخش¬های مختلف اقتصادی، تا 3 ماهه 1397 و تسهیلات پرداختی  بانک¬ها به شرکت¬های دانش بنیان  از خرداد 96 تا خرداد 97
•    تورم شاخص قیمت تولیدکننده¬ بخش¬های صنعت، معدن و خدمات- بهار 1397
•    قیمت جهانی طلا، نقره و نفت خام در خرداد و تیر 1397
•    و ...

اطلاعات تکميلي

  • موضوع آمارهای اقتصادی
منتشرشده در گزارش های آماری