پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

موضوع :

بهره وری

اطلاعات تکميلي

  • موضوع بنگاه های اقتصادی
منتشرشده در بروشور
یکشنبه, 08 اسفند 1395 ساعت 04:07

ظرفیت جذب؛اصول و مفاهیم

مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر اساس برنامه های مصوب سالانه، ارجاعات حوزه ریاست و همچنین مجموعه فعالیت های جاری در چارچوب اهداف و استراتژی های اتاق، گزارش های اقتصادی تحلیلی را تهیه و ارائه می دهد.

اطلاعات تکميلي

  • موضوع محیط کسب و کار