پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

موضوع :

بهره وری

اطلاعات تکميلي

  • موضوع بنگاه های اقتصادی
منتشرشده در بروشور

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده­ های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش­بيني آينده، و نیز امكان برنامه ­ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی­ های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می­ باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

اطلاعات تکميلي

  • موضوع آمارهای اقتصادی
منتشرشده در گزارش های آماری

  موضوع:
سرمایه اجتماعی

 

اطلاعات تکميلي

  • موضوع محیط کسب و کار
منتشرشده در بروشور
  فهرست مطالب :
- اثرات سقوط قیمت نفت بر اقتصاد ایران
- نفت و بودجه سال 1394
 - تغییر فرم واردات کالاهای صنعت
- رویگردانی از سرمایه­ گذاری در بخش صنعت
- مدل نروژی برای بهره­ مندی از رانت نفت
- آیا بانک­ها و بخش مالی باعث کاهش بهره­ وری و رکود اقتصادی میشوند؟

منتشرشده در بولتن