پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

چهارشنبه, 03 مرداد 1397 ساعت 09:43

بررسی مسائل روز اقتصادی ایران - تیر 97

فهرست مطالب : بایسته‌های راهبردی آزادسازی قیمت در بازار انرژی با تأکید بر تجربه هدفمندسازی یارانه‌ها

منتشرشده در بولتن