پورتال خدمات الکترونیکی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

•    آمار مربوط به حساب¬های ملی در تابستان 1397: رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش¬های اقتصادی و ...
•    آمار تجارت در  7، 8 و 9 ماهه سال 1397
•    تاثیر میعانات گازی در معکوس کردن روند صادرات و تراز تجاری در آذر 1397
(با احتساب میعانات: صعودی، بدون احتساب آن: نزولی)
•    کاهش سهم ایران در تولید نفت خام در اوپک برای اولین بار در نوامبر سال 2018 از %11 به %9.8:
افت تولید به زیر 3 میلیون بشکه در روز و تنزل ایران از جایگاه سوم به چهارم در بین کشورهای منطقه
•    بررسی وضعیت ایران در شاخص¬های بین¬المللی
•    شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی 2018
•    شاخص نوآوری جهانی 2018
•    شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی 2019
•    شاخص های حکمرانی جهانی 2017
•    شاخص حقوق مالکیت بین المللی 2018
•    شاخص رقابت پذیری جهانی 2018
•    تسهیلات پرداختی بانک ها به فعالیت¬های اقتصادی مختلف و هدف از پرداخت آنها در 6 ماهه 97
•    افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه:  66.4 درصد اقلام قابل تجارت در آبان 97 (بانک مرکزی) و 54.5 درصد خوراکی¬ها و آشامیدنی¬ها در آذر 97 (مرکز آمار ایران)
•    و ...

اطلاعات تکميلي

  • موضوع آمارهای اقتصادی
منتشرشده در گزارش های آماری

در این شماره منتشر شد:
•    آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در پایان سال 1396:
    تولید ناخالص داخلی و سهم آن بر حسب فعالیت¬های اقتصادی
    رشد اقتصادی، مصرف خصوصی و دولتی و تراز پرداخت¬ها
•    آمار بانک مرکزی، سال 1396 و بهار 1397:
    وضع مالی دولت (درآمد، پرداخت¬های جاری و عمرانی و ...)

    پول، شبه پول و نقدینگی
•    نرخ بیکاری، مشارکت اقتصادی و اشتغال در بخش¬های کشاورزی، صنعت و خدمات- بهار 1397
•    جایگاه ایران و کشورهای عمده تولیدکننده فلزات اساسی- گزارش سال 2018
•    آمار صادرات و واردات گمرک، به تفکیک کشورهای طرف تجاری و اقلام عمده تجاری فروردین
     تا خرداد 97
•    صادرات خدمات سال 1396
•    تسهیلات پرداختی به بخش¬های مختلف اقتصادی، تا 3 ماهه 1397 و تسهیلات پرداختی  بانک¬ها به شرکت¬های دانش بنیان  از خرداد 96 تا خرداد 97
•    تورم شاخص قیمت تولیدکننده¬ بخش¬های صنعت، معدن و خدمات- بهار 1397
•    قیمت جهانی طلا، نقره و نفت خام در خرداد و تیر 1397
•    و ...

اطلاعات تکميلي

  • موضوع آمارهای اقتصادی
منتشرشده در گزارش های آماری
چهارشنبه, 23 خرداد 1397 ساعت 13:16

چکیده آمارهای اقتصادی(شماره58)- اردیبهشت 97

در این شماره منتشر شد:
•    سهم اشتغال بخش خصوصی و دولتی در سال 1396
•    پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران و کشورهای منطقه منا تا سال 2020
•    عملکرد شاخص های مالیاتی کشور- سال 1395 و 1396:
-    نسبت عملکرد درآمدهای مالیاتی به GDP
-  نسبت عملکرد درآمدهای مالیاتی به  منابع عمومی دولت
-    نسبت عملکرد درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه ای
-    سهم مالیات بر کالاها و خدمات، اشخاص حقوقی، واردات، درآمد و ثروت
-   ترکیب درآمدهای مالیاتی و نرخ رشد آن
•    تراز مثبت بازرگانی کشور در ماه دوم سال 1397
•    نرخ رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت 97
•    نرخ رشد شاخص بهای کالاهای صادراتی در فروردین 97
•    تسهیلات پرداختی بانک ها در فروردین 97 به تفکیک بخش های اقتصادی و  به تفکیک هدف از پرداخت آنها
•    آمارهای مربوط به فناوری اطلاعات از سال 1390 تا 1395
•    طرف های مهم تجاری و اقلام عمده وارداتی و صادراتی در 2 ماهه سال 1397
•    و ...

اطلاعات تکميلي

  • موضوع آمارهای اقتصادی
منتشرشده در گزارش های آماری

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نیز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می  باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

اطلاعات تکميلي

  • موضوع آمارهای اقتصادی
منتشرشده در گزارش های آماری

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نیز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می  باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.اطلاعات تکميلي

  • موضوع آمارهای اقتصادی
منتشرشده در گزارش های آماری

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نیز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می  باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

اطلاعات تکميلي

  • موضوع آمارهای اقتصادی
منتشرشده در گزارش های آماری

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نیز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می  باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

اطلاعات تکميلي

  • موضوع آمارهای اقتصادی
منتشرشده در گزارش های آماری
سه شنبه, 30 آبان 1396 ساعت 08:46

چکیده آمارهای اقتصادی(شماره51)-مهر 96

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نیز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می  باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

 

اطلاعات تکميلي

  • موضوع آمارهای اقتصادی
منتشرشده در گزارش های آماری

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش بيني آينده، و نیز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می  باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید

اطلاعات تکميلي

  • موضوع آمارهای اقتصادی
منتشرشده در گزارش های آماری

با توجه به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای ارائه خدمات به فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین با توجه به اهمیت داده  های آماری به منظور تحليل روند تاريخي و وضعيت موجود و پيش  بيني آينده، و نیز امكان برنامه ريزي صحيح اقتصادی، مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران بر آن شد تا چکیده آمارهای اقتصادی را که متشکل از برخی آمارهای اقتصادی روزانه، ماهانه و فصلی کشور و برگرفته از منابع آماری معتبر همچون بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) می  باشد، را هر ماه بر روی سایت اتاق ایران درج نماید.

اطلاعات تکميلي

  • موضوع آمارهای اقتصادی
منتشرشده در گزارش های آماری
صفحه1 از2